Sis de cada deu professors de la Universitat Autònoma de Barcelona utilitzen el català a classe

La Universitat Autònoma de Barcelona ha fet un estudi sobre llengües a les seves aules. La conclusió és que bona part dels professors usen el català, sis de cada deu. Ara bé, hi ha una excepció que és la Facultat de Dret. A les seves classes hi ha més assignatures que s'expliquen en castellà, tendència que reflecteix la realitat del món de la justícia. A l'altre extrem hi ha Ciències de l'Educació, on la docència en català supera el 80%.
Sis de cada deu professors de la Universitat Autònoma de Barcelona utilitzen el català a classe
Estudi sobre Llengües

Sis de cada deu professors de la Universitat Autònoma de Barcelona utilitzen el català a classe

La Universitat Autònoma de Barcelona ha fet un estudi sobre llengües a les seves aules. La conclusió és que bona part dels professors usen el català, sis de cada deu. Ara bé, hi ha una excepció que és la Facultat de Dret. A les seves classes hi ha més assignatures que s'expliquen en castellà, tendència que reflecteix la realitat del món de la justícia. A l'altre extrem hi ha Ciències de l'Educació, on la docència en català supera el 80%.
Actualitzat
Segons un informe sobre l'ús de les llengües a la docència a la Universitat Autònoma, no és l'habitual l'ús del català a la Facultat de Dret. No obstant, sis de cada deu estudiants, de mitjana, diuen que el català és la llengua més utilitzada a classe i només un 30% diuen que ho és el castellà. Segons els alumnes enquestats, però, més de la meitat dels professors imparteixen les classes només en castellà a la facultat de Dret. A l'altre extrem, per exemple, hi ha Ciències de l'Educació, on la docència en català supera el 80%. Pel que fa a l'ús dels materials didàctics, en línies generals, el català hi és majoritari, seguit del castellà i altres llengües. Però a la Facultat de Dret la situació es torna a invertir i més del 60% del material escrit és en castellà. Pels responsables de l'estudi, la situació a la Facultat de Dret és un reflex social. L'enquesta, practicada entre 2.700 estudiants a la sortida de classe, no pot demostrar com afecta l'ús de la llengua a la presència d'estudiants estrangers del programa Erasmus, que el curs passat va ser d'un miler. Tot i que segons els autors la situació del català és comparativament bona, reclamen una reforma de la Llei de Política Lingüística.