S'han posat en marxa 20 de les 28 mesures contemplades en el PDR de Catalunya 2007-20013

Barcelona.- El director general de Desenvolupament Rural, Jordi Bertran, acompanyat de representants del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, han presidit aquesta setmana la reunió constitutiva del Comitè de Seguiment de Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013. El PDR de Catalunya per al període de programació 2007-2013 la constitució del Comitè de Seguiment del Programa, que té com a objectiu principal analitzar la implantació del Programa per a què es realitzi de forma adequada d'acord amb la normativa d'aplicació i, si s'escau, esmenar els possibles problemes i incidències que se'n derivin per tal d'aconseguir els objectius inicials.
S'han posat en marxa 20 de les 28 mesures contemplades en el PDR de Catalunya 2007-20013

S'han posat en marxa 20 de les 28 mesures contemplades en el PDR de Catalunya 2007-20013

Barcelona.- El director general de Desenvolupament Rural, Jordi Bertran, acompanyat de representants del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, han presidit aquesta setmana la reunió constitutiva del Comitè de Seguiment de Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013. El PDR de Catalunya per al període de programació 2007-2013 la constitució del Comitè de Seguiment del Programa, que té com a objectiu principal analitzar la implantació del Programa per a què es realitzi de forma adequada d'acord amb la normativa d'aplicació i, si s'escau, esmenar els possibles problemes i incidències que se'n derivin per tal d'aconseguir els objectius inicials.