S'engega un pla per dotar totes les comarques de centres d'assistència social d'aquí a dos anys

L'any 2007 totes les comarques de Catalunya hauran de tenir garantits un mínim de serveis socials. Això és el que pretén un pla que ha presentat la Generalitat per solucionar el dèficit que tenen algunes àrees del país en camps com l'atenció a la gent gran o a les persones amb discapacitats físiques o mentals. Hi ha comarques on, per exemple, no existeix ni un centre dedicat a atendre els problemes en el desenvolupament infantil.
S'engega un pla per dotar totes les comarques de centres d'assistència social d'aquí a dos anys
Barcelona

S'engega un pla per dotar totes les comarques de centres d'assistència social d'aquí a dos anys

L'any 2007 totes les comarques de Catalunya hauran de tenir garantits un mínim de serveis socials. Això és el que pretén un pla que ha presentat la Generalitat per solucionar el dèficit que tenen algunes àrees del país en camps com l'atenció a la gent gran o a les persones amb discapacitats físiques o mentals. Hi ha comarques on, per exemple, no existeix ni un centre dedicat a atendre els problemes en el desenvolupament infantil.
Actualitzat
El Pla de l'Estany és una de les comarques del país on no hi ha cap centre per atendre discapacitats infantils. En aquest cas s'han de desplaçar fins a Girona amb l'esforç que això suposa i els inconvenients per a les famílies, que sovint han de deixar de treballar tot un matí per acompanyar els seus fills.

L'atenció precoç a nens amb problemes de desenvolupament arriba actualment a només la meitat dels que ho necessiten. L'objectiu de la Generalitat és arribar a poder atendre almenys set de cada deu nens i que hi hagi cobertura a totes les comarques per acabar amb les llistes d'espera.

La idea de l'equilibri territorial regeix el desplegament de serveis socials que pretén configurar la Generalitat a través d'una xarxa bàsica d'atenció en àmbits com el de la gent gran amb dependència, discapacitats i malalties mentals, en funció de les necessitats de cada comarca.

Es preveu que els equipaments previstos atenguin 30.000 nous usuaris. Tot i els increments de cobertura previstos, serà difícil arribar al cent per cent. En alguns àmbits, com el de l'atenció als discapacitats, hi ha llistes d'espera actualment de tres i quatre anys.

El pla de nous equipaments socials preveu la creació d'uns 200 nous equipaments, dels quals una quarta part seran obra pròpia de la Generalitat, que invertirà uns 500 milions d'euros i espera l'aportació de 200 milions més per part d'ajuntaments i sector privat.