Barcelona

Se suprimiran totes les titulacions que no tinguin més de 30 alumnes matriculats a primer curs

El desplegament de l'anomenat Pla Bolonya d'adaptació a Europa serà aprofitat pel govern català per racionalitzar l'oferta universitària i extingir totes aquelles titulacions que, a primer curs, no tinguin més de 30 alumnes matriculats, llevat de casos excepcionals. Segons l'esborrany del Mapa Universitari Català, al qual ha tingut accés TV3, ja hi ha 24 titulacions que no continuaran, mentre que unes altres 66 no arriben al llindar dels 30 alumnes i, per tant, se n'ha de replantejar el futur. Finalment, el mapa també recull l'aparició de 68 noves titulacions, proposades per les universitats.

Actualitzat
Entre les que desapareixen hi ha quatre filologies de la Universitat de Barcelona, francesa, italiana, portuguesa i gallega, filologia romànica de Girona, filologia francesa de Lleida i Informàtica de Vic. Hi ha casos, però, en què posar fi a la titulació no vol dir acabar amb els estudis ja que, per exemple, estadística de la UB i estadística de la UPC desapareixen per fusionar-se i donar pas a un grau interuniversitari conjunt, i el mateix podria passar amb les geologies de la UB i de la UAB.

La Comissionada d'Universitats repassava aquest matí les línies mestres de l'esborrany del Mapa Universitari de Catalunya, que encara té un llarg camí per recórrer abans no aconsegueixi el consens de les 11 universitats catalanes. On l'acord sembla més fàcil és en els títols de nova creació, com ara Fisioteràpia a la Universitat de Lleida, Odontologia a Vic, les medicines a la UIC, Girona i la Pompeu Fabra, o les quatre biologies especialitzades de la Universitat de Barcelona. Tots recullen, en principi, una àmplia demanda social i responen a estratègies de futur.
Anar al contingut