S'aprova la constitució dels col·legis d'Enginyers de Telecomunicació i d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya, en virtut de l'article 125.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals incloent-hi la seva creació. A més, la Llei de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals -en la disposició transitòria cinquena- diu que els professionals integrats en un col·legi únic estatal, que pertanyen a alguna de les delegacions ubicades a Catalunya, poden formar un sol col·legi d'àmbit català.
S'aprova la constitució dels col·legis d'Enginyers de Telecomunicació i d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació

S'aprova la constitució dels col·legis d'Enginyers de Telecomunicació i d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya, en virtut de l'article 125.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals incloent-hi la seva creació. A més, la Llei de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals -en la disposició transitòria cinquena- diu que els professionals integrats en un col·legi únic estatal, que pertanyen a alguna de les delegacions ubicades a Catalunya, poden formar un sol col·legi d'àmbit català.