Sant Pere de Ribes no podrà exigir una taxa als distribuïdors de publicitat per bústies

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes no podrà exigir finalment una taxa a les empreses que distribueixen publicitat a través de les bústies de correus, segons una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La sala contenciosa administrativa del TSJC estima així el recurs interposat davant de la seva secció primera per l'Associació Catalana de Distribució de Material Publicitari en Bústies (ACDMPB) contra aquest consistori del Garraf, que anul·la tres dels articles de les ordenances municipals en "no ser conformes a dret".
Sant Pere de Ribes no podrà exigir una taxa als distribuïdors de publicitat per bústies
Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Ribes no podrà exigir una taxa als distribuïdors de publicitat per bústies

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes no podrà exigir finalment una taxa a les empreses que distribueixen publicitat a través de les bústies de correus, segons una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La sala contenciosa administrativa del TSJC estima així el recurs interposat davant de la seva secció primera per l'Associació Catalana de Distribució de Material Publicitari en Bústies (ACDMPB) contra aquest consistori del Garraf, que anul·la tres dels articles de les ordenances municipals en "no ser conformes a dret".
Actualitzat
Concretament, els magistrats consideren que l'ajuntament no està facultat per exigir una llicència municipal d'activitats a les empreses que es dediquen a aquestes tasques, tal com establien els articles 14.3 i 17.2 de les ordenances sobre publicitat directa a les bústies, emparant-se en la Llei de Bases de Règim Local en considerar que s'havien de situar dins les "activitats de protecció del medi ambient". Conseqüentment, la sala tampoc no considera que es pugui derivar d'aquesta situació el cobrament d'un impost municipal, tal com establia en l'article 3.2.V. de les ordenances fiscals. Tanmateix, la secció valora positivament les ordenances específiques aprovades en el seu dia, concretament el 20 d'octubre de 1997, en voler "racionalitzar les molèsties que les 'bustiades' tenen entre els ciutadans".