Sanitat destinarà sis milions d'euros per reduir les llistes d'espera més prioritàries

La segona comissió parlamentària que es posa en marxa per tractar la qüestió de les llistes d'espera ha donat a conèixer, per primer cop, les llistes d'espera d'especialistes i proves diagnòstiques. Tal com va anunciar en l'últim ple del Parlament el conseller de Sanitat, Xavier Pomés, el CatSalut destinarà una partida complementària de 6 milions d'euros a les situacions que, després de l'anàlisi de les dades, es considerin prioritàries.
Sanitat destinarà sis milions d'euros per reduir les llistes d'espera més prioritàries
Barcelona

Sanitat destinarà sis milions d'euros per reduir les llistes d'espera més prioritàries

La segona comissió parlamentària que es posa en marxa per tractar la qüestió de les llistes d'espera ha donat a conèixer, per primer cop, les llistes d'espera d'especialistes i proves diagnòstiques. Tal com va anunciar en l'últim ple del Parlament el conseller de Sanitat, Xavier Pomés, el CatSalut destinarà una partida complementària de 6 milions d'euros a les situacions que, després de l'anàlisi de les dades, es considerin prioritàries.
Actualitzat
De la mateixa manera que es va fer amb les llistes d'espera per a procediments quirúrgics prevalents, en les pròximes setmanes es definirà un conjunt de mesures a prendre, a curt, mig i llarg termini, que marcaran les actuacions prioritàries en front de les llistes d'espera de consultes d'especialitats i de proves diagnòstiques. Entre les mesures que s'estudiaran, figura la d'augmentar l'activitat per escurçar les esperes en les visites a l'especialista i de proves diagnòstiques o complementàries. També s'estudiarà la publicació, a llarg termini, d'un decret d'espera màxima. Les dades provisionals sobre les llistes d'espera per a consultes d'especialistes i proves complementàries mostren que l'espera mitjana és d'entre menys d'un mes i un mes i mig. Es detecten demores superiors a dos mesos en ecografies, ressonància magnètica i cirurgia vascular. Durant l'any 2001 es van fer a Catalunya més d'11 milions de visites a especialistes hospitalaris i 41 milions de visites als centres d'atenció primària. També es van fer 1.845.810 anàlisis clíniques, 760.358 proves radiològiques i 1.838.547 interconsultes d'especialistes.