Salgado anuncia la fusió dels fons de garantia de dipòsits

Madrid (ACN).- La vicepresidenta i ministra d'Economia, Elena Salgado, ha anunciat la fusió dels fons de garantia de dipòsits en un sol de sol després del procés de reestructuració bancària. Així, els fons de bancs, caixes i cooperatives de crèdit formaran un de sol, ja que, segons la ministra, "ha perdut sentit" mantenir-los per separat tenint en compte que el 98,3% dels actius i passius de les caixes ja pertany als bancs. El nou fons de garantia de dipòsits resultant seguirà mantenint les seves funcions bàsiques, com garantir els 100.000 euros per dipositant i entitat, i assumirà les pèrdues del FROB perquè no suposi cap despesa per al contribuent ni pel dèficit públic.
Salgado anuncia la fusió dels fons de garantia de dipòsits

Salgado anuncia la fusió dels fons de garantia de dipòsits

Madrid (ACN).- La vicepresidenta i ministra d'Economia, Elena Salgado, ha anunciat la fusió dels fons de garantia de dipòsits en un sol de sol després del procés de reestructuració bancària. Així, els fons de bancs, caixes i cooperatives de crèdit formaran un de sol, ja que, segons la ministra, "ha perdut sentit" mantenir-los per separat tenint en compte que el 98,3% dels actius i passius de les caixes ja pertany als bancs. El nou fons de garantia de dipòsits resultant seguirà mantenint les seves funcions bàsiques, com garantir els 100.000 euros per dipositant i entitat, i assumirà les pèrdues del FROB perquè no suposi cap despesa per al contribuent ni pel dèficit públic.
Actualitzat