Sabadell municipalitza la zona blava i posa les bases per internalitzar escoles bressol i la neteja d'edificis públics

Sabadell municipalitza la zona blava i posa les bases per internalitzar escoles bressol i la neteja d'edificis públics

ACN Sabadell.-El govern municipal de Sabadell manté la seva aposta per la municipalització de serveis i després que el passat estiu recuperés el servei de la grua, que ara presta de manera mancomunada amb els Ajuntaments de Castellar i Barberà del Vallès, a partir del febrer de 2017 assumirà també la gestió directa de la zona blava. L'Ajuntament, de fet, ha sotmès a estudi fins a sis contractes més -aigua, recollida de la brossa, servei d'atenció domiciliària, cementiris, escoles bressol i neteja d'equipaments municipals- per veure quins serien més eficients gestionats de manera directa. D'aquests, la neteja d'edificis públics i les escoles bressol acaben la concessió el 2017 i podrien ser els pròxims a municipalitzar. La resta de serveis se sotmetran, de moment, a una major fiscalització.

En el cas de la zona blava, la recuperació de la gestió del servei per part d l'Ajuntament es farà a través de l'empresa municipal Vimusa. Fins ara la companyia es dedicava a la promoció d'habitatge, però en el nou context econòmic, el consistori es planteja ara donar-li noves atribucions, com ara la gestió de serveis fins ara externalitzats. Aquest replantejament serà també objecte d'estudi durant el pròxim any amb l'objectiu d'adequar el contracte programa amb l'empresa a les noves funcions. El consistori calcula que assumint la gestió de la zona blava de manera directa s'estalviarà més del 10% dels més de 700.000 euros que costa actualment per a les arques públiques l'externalització del servei. "Les formes de gestió indirecta han acabat portant amb el temps a increments de cost que fa que el servei acabi sent més car", assegura el regidor de Serveis Centrals, Albert Boada.La municipalització de la neteja dels edificis municipals i de les escoles bressol estan més verds, però l'objectiu és poder enllestir tota la documentació d'anàlisi a principis del pròxim any per intentar, si les xifres també ho avalen, rescatar aquests serveis a partir de 2018. En el cas de la neteja, el servei el presten actualment tres empreses diferents i el govern municipal vol homogeneïtzar la data de finalització per facilitar la recuperació del servei, mentre que amb les escoles bressol s'hauria de prendre una decisió al juny, abans que comenci el curs 2017-2018, ja fora de l'actual concessió.En l'àmbit d'acció social, al març del 2016 un document intern ja definia la conveniència de prestar internament el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). Ara, mentre es dota el servei de l'estructura necessària per assumir la gestió directa del SAD, i un cop finalitzi el contracte a finals d'any, es farà un nou procediment d'adjudicació fins a setembre de 2018, en el qual ja s'ha millorat les condicions laborals de les treballadores de les empreses concursants.Altres serveis externalitzats, com el cementiri, la gestió de l'aigua o de la recollida de residus i neteja viària tenen una data de caducitat de les concessions més elevada. El conveni amb l'empresa mixta Cassa per a la gestió de l'aigua acaba el 2048, la concessió de la brossa el 2027 i la del cementiri el 2044. En aquests casos l'Ajuntament vol fer igualment l'estudi per a una millor fiscalització del servei, tot i que tampoc es descarta "que es pugui arribar a acords amb el privat per a un canvi, rescissió o rescat" de la concessió.