Sabadell amplia a catorze les sancions a empreses subministradores per tall de llum indegut o mala praxi

Sabadell amplia a catorze les sancions a empreses subministradores per tall de llum indegut o mala praxi

Sabadell amplia a catorze les sancions a empreses subministradores per tall de llum indegut o mala praxi

ACN Sabadell.-L'Ajuntament de Sabadell (Vallès Occidental) ha ampliat el nombre de sancions a companyies subministradores per talls indeguts de llum o mala praxi. A les onze imposades, s'hi han sumat tres de noves, elevant la xifra fins a catorze. Els nous cassos corresponen a multes que el consistori vallesà ha interposat contra Gas Natural Servicios i Gas Natural S.U.R. Fonts municipals han indicat que l'import total de les sancions aplicades fins la data supera els 140.000 euros. En aquesta línia han revelat que hi ha un total de 198 famílies de la ciutat afectades. Ara les empreses energètiques tenen dos mesos per recórrer aquestes sancions per la via administrativa. El govern local confia que aquestes al·legacions quedaran desestimades, per la qual cosa, les companyies hauran de traslladar les seves reclamacions als tribunals.

De les tres noves sancions, una s'ha imposat a Gas Natural Servicios per un tall de subministrament elèctric sense haver sol·licitat prèviament l'informe d'exclusió residencial als Serveis Socials municipals. Aquesta multa s'ha sumat a les nou que, pel mateix concepte s'havien imposat anteriorment - set a Endesa Energia XXI i dos a Endesa Energia SAU-. D'altra banda, s'han imposat dues noves multes a Gas Natural Servicios i a Gas Natural S.U.R. per mala praxi. Concretament per "pràctica reiterada d'avís de tall o extinció de contracte per impagament sense haver sol·licitat els corresponents informes d'exclusió residencial als serveis socials". Aquestes multes se sumarien a les dues imposades fa uns dies a Endesa Energia XXI i Endesa Energia SAU pel mateix concepte. Les multes responen a la comissió de faltes greus d'acord amb l'article 331-5 c del Codi de Consum de Catalunya i en relació amb l'article 6.4 de la 24\/2015, que estableix que abans de realitzar un tall de subministrament, les empreses subministradores tenen l'obligació de sol·licitar un informe als Serveis Socials municipals per comprovar si la persona o unitat familiar afectada es troba en risc d'exclusió residencial. Així mateix, la 24\/2015 estableix l'obligació de l'empresa d'informar d'aquest dret en els avisos que generi per raó d'impagament o de tall.La notificació de les multes és, així mateix, un nou pas en el procés iniciat al juny de l'any passat quan el Govern de Sabadell va posar en marxa el procediment per sancionar les companyies que incomplissin el disposat a la Llei 24\/2015 pel que fa a garantir el subministrament energètic a persones o famílies vulnerables.Un cop iniciats els processos, al novembre de 2016 s'incoaven divuit expedients sancionadors. D'aquests cinc han quedat arxivats bé per no haver-se pogut acreditar una relació de consum entre la companyia i l'usuari o un tall de subministrament constitutiu d'infracció. Altres dos van quedar arxivats per una qüestió formal tot i que van donar pas a la incoació de tres nous expedients, que s'han tramitat una mica més tard que els divuit expedients inicials.