Estudiants el primer dia dels exàmens de la selectivitat 2024 a la UPF
Estudiants el primer dia dels exàmens de la selectivitat 2024 a la UPF (Europa Press/Kike Rincón)

Revisió d'examen de la selectivitat: terminis i diferències entre verificació i correcció

T'expliquem com es poden fer i el calendari previst, també per a la convocatòria de setembre

Virgínia Arqué NuenoActualitzat

Un cop sabuts els resultats oficials de les PAU, els estudiants que no estan d'acord amb la puntuació obtinguda en una o diverses matèries, poden demanar una revisió de l'examen. La petició es fa a través del portal d'accés a la universitat, en el qual s'ha de triar entre dues opcions que són excloents: una verificació que el recompte de punts de cada exercici s'ha fet bé o una nova correcció de la prova.


Quan es pot demanar la revisió?

Aquest dimarts 18 de juny s'han publicat els resultats de les proves en la convocatòria ordinària (la que es va fer entre el 4 i el 6 de juny), al mateix portal d'accés a la universitat. I a partir d'aquest dimecres hi ha tres dies per demanar una revisió d'examen (del 19 al 21). El termini es tanca el divendres 21 de juny a les 14.00.

Els resultats de la revisió se sabran el dimarts 2 de juliol. Els estudiants que hagin demanat revisió podran sol·licitar veure l'examen fins al 5 de juliol, però això no canviarà res, perquè és un tràmit que no permet cap mena de reclamació addicional.
 

Diferències entre verificació i correcció

L'alumnat que demani revisió ha de triar entre dues opcions excloents: la verificació de la nota d'una matèria o una nova correcció de l'examen.

Si es demana la verificació en matemàtiques, per exemple, no es pot demanar després la correcció d'aquest mateix examen, però sí que es pot demanar la correcció d'una altra matèria, com podria ser llengua catalana o anglès.

► La verificació implica que es revisi que totes les preguntes han estat avaluades --que no ha quedat cap apartat sense corregir--, que no hi ha hagut cap error de càlcul en el recompte de punts de cada pregunta o algun error formal. El resultat de la verificació només pot ser igual o superior a la nota inicial --no resta punts si l'error és a la baixa-- i serà la definitiva per a aquell examen. Si es fa una verificació no es pot demanar després una correcció.

► Una nova correcció implica entrar a avaluar com s'han valorat els continguts. La nova correcció la faran professors diferents dels que van fer la primera i la nota que en surti serà la mitjana entre la primera i la segona correcció. És a dir, si a la primera correcció es va treure un 8 i a la segona un 9, el resultat de la prova no serà un 9, sinó un 8,5. Si hi hagués una diferència de dos o més punts entre les dues correccions se'n farà una tercera d'ofici, per un tercer corrector diferent dels anteriors, i la nota final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions. 

Abans de fer la nova correcció es verificarà que totes les qüestions han estat avaluades i que no hi ha errors materials en el procés del càlcul de la qualificació inicial --és a dir, la correcció ja implica una verificació--. La qualificació final de la nova correcció pot ser igual, superior o inferior a la nota inicial, és a dir, que si de la nova correcció en surt una nota més baixa, restarà punts.

La correcció d'alguns continguts pot implicar elements subjectius --segons l'estil o expressió de l'alumnat--, però el professorat que fa de corrector --que són professors d'instituts públics titulars de les matèries que revisen-- disposa d'una guia que especifica com s'han de puntuar les respostes i també té una persona de referència de l'àmbit universitari per a cada assignatura, per si tenen cap dubte.

Un cop feta la revisió, sigui per verificació o per correcció, s'esgota la via administrativa i només es podria interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la publicació dels resultats de revisió davant el Tribunal Contenciós Administratiu.

Un estudiant repassa els apunts abans d'entrar a les PAU al campus Catalunya de la URV, a Tarragona
Un estudiant repassa els apunts abans d'entrar a les PAU al campus Catalunya de la URV, a Tarragona (Mar Rovira/Eloi Tost)

15 minuts per veure l'examen, sense poder reclamar cap canvi

L'alumnat que hagi sol·licitat revisió de qualificacions podrà demanar veure els exàmens un cop hagi finalitzat tot el procés --però només els interessats, no terceres persones--. El temps màxim per veure una prova serà de 15 minuts i no implicarà, en cap cas, una modificació de la nota atorgada.

No es podrà escriure res en els exàmens, ni fer fotografies o realitzar qualsevol mena de còpia. Tampoc es poden fer trucades mentre duri la visualització, en la qual no estaran presents els correctors de la prova.


La revisió afecta la preinscripció?

El termini de preinscripció universitària va del 4 al 28 de juny, ambdós inclosos. En el cas de demanar una revisió d'examen, la nota arribarà el 2 de juliol del 2024, quan ja s'hagi tancat la preinscripció, però abans que hi hagi la primera assignació de places, que és el 10 de juliol.

Si es demana una verificació o una nova correcció d'una o més matèries de la PAU, s'entra en el procés d'assignació de places amb la nota resultant del procés de verificació o nova correcció.

Si, per qualsevol cosa, la nota arriba fora de termini o es volen fer canvis en la preinscripció passat el 28 de juny, cal presentar la documentació acreditativa telemàticament al perfil de l'estudiant del portal d'accés a la universitat i formalitzar una petició de documentació fora de termini a l'apartat "Les meves peticions". A la petició s'han d'exposar els motius pels quals es presenta la documentació fora de termini. 

Diferències entre nota d'accés, d'admissió i de tall

► La nota d'accés pot ser d'un mínim de 5 i un màxim de 10. És el resultat del càlcul de la nota mitjana de batxillerat (que compta un 60%) i la nota final dels cinc exàmens de la fase general de les PAU (que compta un 40%), sempre que s'hagi tret almenys un 4. La nota d'accés té validesa indefinida i no té en compte la nota específica de modalitat.

► La nota d'admissió pot arribar fins a 14 i és la que es té en compte per a la preinscripció universitària de cada grau. Per arribar fins a 14, es tenen en compte les matèries de la fase específica, concretament les dues matèries de modalitat que, un cop ponderades (multiplicades per 0,1 o 0,2, segons quan ponderi cadascuna), et donin millor qualificació. Aquestes dues qualificacions se sumen a la nota d'accés.

Nota d'admissió = nota d'accés + (M1*a) + (M2 *b) --on M1 i M2 són les matèries específiques de modalitat triades i a i b els paràmetres de ponderació (0,1 o 0,2)--.

Perquè una matèria ponderi cal que estigui vinculada a la branca de coneixement en què s'inscriu el grau al qual vols fer la preinscripció.  Aquí es pot consultar com pondera cada matèria de modalitat. Les qualificacions de la fase específica tenen validesa l'any en què s'ha fet la prova i els dos cursos acadèmics següents.

La nota de tall és la nota mínima per entrar en un determinat grau. És la qualificació de l'últim estudiant que ha obtingut una plaça en un grau universitari concret i depèn de la demanda per a cada estudi a cada universitat, i les qualificacions dels estudiants que han triat aquesta especialitat. És a dir, com més estudiants demanin un grau determinat i més altes siguin les seves notes d'admissió, més pujarà la nota de tall, que canvia cada any. Aquí es poden consultar les de l'any passat al juny i al setembre, i les dels últims cinc anys.

La nota de tall se sabrà a partir del 10 de juliol, just després de la primera assignació de places. L'assignació es fa a partir de les peticions fetes en la preinscripció, segons la nota d'admissió obtinguda per cada alumne. A mesura que es vagin confirmant les matrícules, s'aniran assignant noves places i la nota de tall anirà variant. De l'11 al 14 de juliol es poden fer canvis i reclamacions a aquesta primera assignació, o confirmar-la. La matrícula per a la primera assignació va del 12 al 17 de juliol.

Hi ha fins a 10 terminis d'assignació de places, que van del 10 de juliol al 22 d'octubre.


Es pot entrar a la universitat amb les PAU suspeses?

Per poder accedir a la universitat cal haver superat la fase general de les PAU com a mínim amb un 4 i arribar a una mitjana de 5 amb la nota de batxillerat.

La fase específica és de caràcter voluntari i permet millorar la nota obtinguda a la fase general, per tant, no és imprescindible haver-les aprovat per entrar.


Els terminis de la convocatòria de setembre

En el cas de l'alumnat que es presenti a la convocatòria extraordinària de setembre, els terminis que ha de recordar són: 

  • Matrícula: del dilluns 22 al dijous 25 de juliol del 2024
  • Exàmens: el dimarts 3, dimecres 4 i dijous 5 de setembre del 2024
  • Resultats: dimarts 17 de setembre del 2024
  • Sol·licitud de revisió d'examen: del 17 al 19 de setembre a les 14.00
  • Resultats de la revisió: divendres 27 de setembre del 2024. Fins al dia 30 es pot demanar veure l'examen, si s'ha demanat revisió.

En aquest enllaç es pot consultar el calendari complet de la preinscripció universitària per al curs 2024-2025, i en aquest cercador d'estudis del Canal universitats, tota l'oferta formativa.

Es dona el cas que aquest any un centenar d'alumnes poden repetir la prova de literatura castellana, després que a la primera aparegués un poema fora de temari per a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), concretament "Mientras por competir con tu cabello", de Luis de Góngora. En total, 1.368 persones havien fet el primer examen.
 

 

ARXIVAT A:
Educació UniversitatSelectivitat
Anar al contingut