Retiren del mercat 4.000 productes de broma que emeten descàrregues elèctriques de 1.000 volts

L'Agència Catalana del Consum ha immobilitzat diversos articles de broma pel risc que suposen per a la salut de les persones, especialment els nens, la gent gran i els malalts amb problemes cardíacs. Es tracta de més de 2.000 encenedors, 1.500 bolígrafs i 330 paquets de xiclets que emeten descàrregues elèctriques d'entre 700 i 1.000 volts. Els productes, fabricats a la Xina, es venien en basars i botigues conegudes com a "tot a 100". Les joguines de broma fan la descàrrega quan s'acciona el polsador que porten, que activa un circuit elèctric a través d'una pila.
Retiren del mercat 4.000 productes de broma que emeten descàrregues elèctriques de 1.000 volts
Agència Catalana del Consum

Retiren del mercat 4.000 productes de broma que emeten descàrregues elèctriques de 1.000 volts

L'Agència Catalana del Consum ha immobilitzat diversos articles de broma pel risc que suposen per a la salut de les persones, especialment els nens, la gent gran i els malalts amb problemes cardíacs. Es tracta de més de 2.000 encenedors, 1.500 bolígrafs i 330 paquets de xiclets que emeten descàrregues elèctriques d'entre 700 i 1.000 volts. Els productes, fabricats a la Xina, es venien en basars i botigues conegudes com a "tot a 100". Les joguines de broma fan la descàrrega quan s'acciona el polsador que porten, que activa un circuit elèctric a través d'una pila.
Actualitzat
L'ACA ha retirat del mercat 2.213 encenedors, 1.415 bolígrafs i 338 paquets de xiclets en diversos basars de Barcelona pel risc que suposen per a la salut de les persones, sobretot en els col·lectius més vulnerables. Aquests articles, que es venen com a productes de broma, són considerats potencialment perillosos, ja que poden emetre descàrregues elèctriques d'entre 700 i 1.000 volts, en funció de la intensitat amb què es premi el mecanisme que acciona el circuit.

Segons l'informe tècnic, els productes retirats, fabricats a la Xina, contenen un circuit elèctric alimentat per una pila que produeix un tren d'impulsos d'uns 800 volts i una freqüència d'1,66 kHz. Les joguines de broma fan la descàrrega quan s'acciona el polsador. En el cas dels encenedors, s'acciona el foc, en el del bolígraf permet treure la punta i en el del paquet de xiclets, un fil.

Als productes no s'alerta del perill que pot suposar-ne l'ús, i les informacions sobre el seu funcionament i els riscos són breus, imprecises i estan en anglès, segons l'Agència Catalana del Consum.

D'acord amb la normativa vigent, els responsables de posar a la venda articles de broma estan obligats a identificar-se amb el nom, la raó social i el domicili. A més, els productes han d'incorporar les instruccions d'ús i avisos sobre els eventuals riscos, i sempre amb una de les llengües oficials a Catalunya.