Barcelona

Què és el fons de competitivitat?

Quan es va segellar el nou finançament, al juliol del 2009, es culminaven mesos i mesos de negociació per assolir un model que havia de ser equitatiu, solidari i, alhora, fàcil d'entendre per tothom. Però el ministeri es va enredar en un garbuix de fons i subfons, entre els quals, el de competitivitat. Per mirar de desfer aquest embolic, responem les tres preguntes que poden ajudar a entendre què és el fons de competitivitat.

Actualitzat
1. Què és i qui el rep?

Es tracta d'un fons ideat per compensar les comunitats més dinàmiques de l'Estat, com Catalunya, Madrid o les Balears. Autonomies que inicialment aporten més diners al pot comú per finançar els serveis públics fonamentals. L'objectiu del fons és incentivar-les a seguir creixent, i no pas penalitzar-les, com passava fins aleshores. Per contra, i per deixar tothom content, en paral·lel es va crear el fons de cooperació, destinat a les comunitats menys desenvolupades.

2. Quants diners són i com es calcula?

En una carta adreçada a la ministra Salgado al setembre de l'any passat, el conseller Castells va xifrar en 1.450 milions d'euros el que havia de rebre la Generalitat pel fons de competitivitat aquest 2011. Una quantitat que ha fet seva el nou govern de CiU, però que Madrid la nega dient que els seus càlculs són inferiors. Però, ara per ara, la batalla encara no és la calculadora, sinó el calendari.

3. Quan s'han de pagar?

Per negar els diners aquest any, el ministeri es refugia en la llei que regula el finançament, que diu que l'Estat podrà avançar cada any els diners dels fons de garantia i suficiència, però de la resta -com el de competitivitat- no en diu res, i es liquidarien el 2013. La llei, doncs, no obliga el govern espanyol a pagar aquest any, però tampoc no l'hi prohibeix, i a això, s'hi aferra el govern català: que l'Estat no traslladi el seu dèficit a les comunitats i, en definitiva, a la lleialtat institucional. No obstant això, el conseller d'Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ja ha dit que per aquest camí no farà cap pas enrere.

Anar al contingut