El pes de totes les formigues del planeta és superior al dels mamífers i ocells junts (P. Athithawatthee/Creative Commons)

Quantes formigues hi ha al món? 2,5 milions per persona, segons un càlcul científic

El pes de totes elles és superior al de mamífers i ocells junts i suposa un 20% del pes de tots els humans del planeta

Xavier DuranActualitzat

Quantes formigues hi deu haver a tot el planeta? Un equip de científics ha estalviat la feina a qui tingui aquesta curiositat. N'hi deu haver 20.000 bilions. Si ho posem amb tots els zeros és 20.000.000.000.000.000.

El càlcul l'ha fet un equip d'investigadors de la Universitat de Hong Kong encapçalat per Patrick Schultheiss. El seu treball s'ha publicat a PNAS (Proceedings of the National Academies of Sciences).

Els autors s'han basat en 489 estudis sobre poblacions de formigues duts a terme a tot el món. Per tenir una visió més propera a la realitat, no han analitzat només treballs en anglès, sinó també en altres llengües.

Hi ha 15.700 espècies de formigues amb nom científic (Thang Cao/Pexels)

En els treballs triats s'han fet servir mètodes estandarditzats per recollir i comptar les poblacions de formigues, tant amb paranys com amb mostres de fullaraca.

Ells mateixos qualifiquen el seu càlcul de conservador, tot i que és entre 2 i 20 vegades superior a estimacions prèvies. Els investigadors apunten que la immensa majoria de mostres analitzades van ser recollides al terra i, per tant, falta informació sobre formigues que viuen en arbres o en el subsòl. I els estudis tampoc no estan distribuïts equitativament per tot el món.

D'aquí que la quantitat calculada sigui prudent. Tot i així, significa que per cada habitant humà de la Terra hi ha 2,5 milions de formigues.

Un niu de formigues (Creative Commons)

Més pes que mamífers i ocells junts

També han calculat la biomassa total. A partir de la mida mitjana de les formigues, estimen que sumen 12 milions de tones de carboni. I com que el carboni constitueix la meitat del pes total en sec, la massa total seria el doble.

En comparació, aquesta supera la suma de la biomassa total de tots els mamífers i ocells. Amb els set milions de tones dels primers i els dos milions dels segons, es queden a distància de les formigues. En canvi, representa el 20% de la biomassa total de totes les persones que viuen a la Terra.

Una altra conclusió dels autors és la distribució desigual d'aquests insectes. Així, com es podia suposar, la màxima presència es dona en els tròpics. I a les regions menys poblades n'hi pot haver fins a sis vegades menys.

Hi ha 15.700 espècies i subespècies de formigues que ja tenen nom científic i moltes que encara no en tenen o que fins i tot ni tan sols han estat descobertes.

Però estudiar-les és molt important. Els autors comencen el seu article recordant una frase del biòleg Edward O. Wilson, escrita el 1987: els insectes i altres invertebrats són "les petites coses que regeixen el món".

En un breu article divulgatiu publicat a The Conversation, els autors destaquen els serveis essencials que les formigues proporcionen als ecosistemes i també directament als humans. Un estudi recent, expliquen, mostra que poden ser més eficaces que els plaguicides per ajudar els agricultors a la producció de menjar.

Es calcula que a la Terra hi ha 2.500 milions de formigues per cada humà (Pranav Lal/Pexels)

També diuen que les formigues han establert estretes relacions amb altres animals, que ja no podrien sobreviure sense elles. Així, alguns ocells en depenen per trobar menjar. Algunes espècies que viuen a selves d'Amèrica Central i del Sud segueixen grans grups de formigues per saber on trobaran aliment.

També son grans dispersadores de llavors i per això milers de plantes les acullen i els proporcionen menjar a canvi que les ajudin a escampar-se. O a protegir-se de plagues, perquè també ataquen alguns petits predadors.

Malauradament, el nombre de formigues i d'insectes en general està disminuint degut a la destrucció i fragmentació d'hàbitats, l'ús de plaguicides, l'aparició d'espècies invasores i l'escalfament global.

Els investigadors esperen que aquest treball i el mapa d'abundància de les formigues que han elaborat afavoreixi el coneixement de la seva diversitat i distribució "i proporcioni una referència per predir les respostes de les formigues als preocupants canvis ambientals que actualment impacten en la biomassa dels insectes".

 

ARXIVAT A:
CiènciaEcologiaRecerca científica
Anar al contingut