Punts bàsics de l'ordenança

L'ordenança de civisme de l'Ajuntament de Barcelona ha estat durament criticada des d'alguns sectors de la societat, que denuncien que la normativa pretén marcar les pautes de la vida dels ciutadans i desentendre's dels problemes reals de la misèria quotidiana. Asseguren que la normativa retalla els drets socials, persegueix la pobresa i elimina la vida al carrer. Els apartats de mendicitat i prostitució són els que han generat més controvèrsia.
Ordenança de civisme

Punts bàsics de l'ordenança

L'ordenança de civisme de l'Ajuntament de Barcelona ha estat durament criticada des d'alguns sectors de la societat, que denuncien que la normativa pretén marcar les pautes de la vida dels ciutadans i desentendre's dels problemes reals de la misèria quotidiana. Asseguren que la normativa retalla els drets socials, persegueix la pobresa i elimina la vida al carrer. Els apartats de mendicitat i prostitució són els que han generat més controvèrsia.
Actualitzat
La prostitució al carrer és un dels temes més polèmics de l'ordenança de civisme de Barcelona. El text la prohibeix quan limita altres usos de la via pública. Els agents advertiran de la prohibició i podran sancionar, si no en fan cas, tant la prostituta com el client per desobediència civil. Si la prostitució s'exerceix a menys de 200 metres d'una escola, la sanció pot arribar als 750 euros. Tenir relacions sexuals al carrer pot suposar una multa d'entre 1.500 i 3.000 euros.

L'ordenança també prohibeix la mendicitat organitzada que tingui forma coactiva o d'assetjament, i preveu multes de fins a 120 euros. En el cas dels netejavidres dels cotxes que actuen a les cruïlles amb semàfors, les sancions previstes són d'entre 750 i 1.500 euros. Demanar caritat acompanyat d'un menor o d'un discapacitat es considera una infracció molt greu i pot comportar entre 1.500 i 3.000 euros de sanció.

La venda ambulant no autoritzada, el que popularment es coneix com a "top manta", queda expressament prohibida. Se sanciona el venedor, el subministrador del gènere, qui adverteixi de la presència de la Guàrdia Urbana i, fins i tot, el comprador. Les multes que s'imposaran tant a venedors com a compradors seran de fins a 500 euros.