Presenten 500 al·legacions al projecte del segon cinturó de Tarragona

La Plataforma Tàrraco Verda ha presentat 500 al·legacions al projecte del segon cinturó de Tarragona. Els integrants de la plataforma per una mobilitat sostenible contrària al projecte argumenten que el projecte exposat a informació pública és incomplet, i que l'estudi informatiu amb què es va avaluar l'actual traçat conté molts errors urbanístics i ambientals. Els al·legants demanen que s'exposi de nou públicament el projecte de segon cinturó en la seva totalitat, i que es realitzin noves avaluacions ambientals.
Presenten 500 al·legacions al projecte del segon cinturó de Tarragona
Tarragona

Presenten 500 al·legacions al projecte del segon cinturó de Tarragona

La Plataforma Tàrraco Verda ha presentat 500 al·legacions al projecte del segon cinturó de Tarragona. Els integrants de la plataforma per una mobilitat sostenible contrària al projecte argumenten que el projecte exposat a informació pública és incomplet, i que l'estudi informatiu amb què es va avaluar l'actual traçat conté molts errors urbanístics i ambientals. Els al·legants demanen que s'exposi de nou públicament el projecte de segon cinturó en la seva totalitat, i que es realitzin noves avaluacions ambientals.
Actualitzat
El projecte de segon cinturó s'emmarca en un projecte global de desdoblament i conversió en autovia de la N-340, des de Castelló fins a Creixell. El projecte incorpora una senzilla avaluació qualitativa i els al·legants denuncien que no s'ha avaluat l'impacte ambiental conjunt en base a la normativa europea vigent relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. Segons la plataforma contrària, sense exposar-se el conjunt del projecte no es pot avaluar la funcionalitat i característiques dels accessos. El projecte de segon cinturó de Tarragona també suscita dubtes quant al possible col·lapse de la via Augusta i vies urbanes que hi accedeixin per la probable utilització dels automobilistes que es vulguin estalviar els girs de l'enllaç del Llorito. Segons la Plataforma Tàrraco Verda, el projecte no és funcionalment una variant, ja que insertarà tot el trànsit a la zona del Nàstic, de característiques urbanes. Els al·legants pretenen que es realitzi una avaluació ambiental estratègica pel projecte de desdoblament de la carretera N-340 entre Castelló i Creixell. Conseqüentment, els al·legants han demanat que s'obri un nou procés administratiu i tècnic per a la definició d'un nou projecte de segon cinturó basat en la construcció d'una variant a mode de calçada lateral de l'autopista AP-7, amb dos carrils per sentit situats a banda i banda de l'autopista, i enllaçada amb les carreteres d'accés a Tarragona ja existents. Aquesta alternativa és tècnicament viable i ambientalment menys impactant. Actualment integren la plataforma contrària al projecte, les associacions de veïns de Boscos Centre, Boscos Nord, La Granja, Camí Reial, Camí del Llorito, el GEPEC, els veïns de l'Escorpí, de la Budallera i de la zona del Nàstic. A les peticions d'aquest grup de veïns hi donen suport els grups municipals del PSC, ERC, ICV-LP i la Societat de Caçadors de Tarragona. Les entitats i particulars afectats pel projecte de variant habiten la zona de l'Escorpí, Boscos de Tarragona, Camí Reial, Budellera, Nàstic i ermita de la Salut.