Política Territorial aprova el nou Pla Especial de Protecció del Parc del Montseny

Barcelona (ACN).- El conseller de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP), Joaquim Nadal, ha aprovat definitivament el nou Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Aquest pla posa les bases per ordenar aquest espai natural protegit, adequar-lo a les noves necessitats del territori i comporta l'increment de 1.765 hectàrees de superfície del parc i una inversió anual de prop de 4 milions d'euros. Aquest nova normativa entrarà en vigor un cop es publiqui al DOGC. El document va ser sotmès a informació pública el maig del 2007, i posteriorment es va passar als ajuntaments. Durant aquest període es van presentar al·legacions i propostes de municipis, institucions i particulars.
Política Territorial aprova el nou Pla Especial de Protecció del Parc del Montseny

Política Territorial aprova el nou Pla Especial de Protecció del Parc del Montseny

Barcelona (ACN).- El conseller de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP), Joaquim Nadal, ha aprovat definitivament el nou Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Aquest pla posa les bases per ordenar aquest espai natural protegit, adequar-lo a les noves necessitats del territori i comporta l'increment de 1.765 hectàrees de superfície del parc i una inversió anual de prop de 4 milions d'euros. Aquest nova normativa entrarà en vigor un cop es publiqui al DOGC. El document va ser sotmès a informació pública el maig del 2007, i posteriorment es va passar als ajuntaments. Durant aquest període es van presentar al·legacions i propostes de municipis, institucions i particulars.