El comentari

"Ordinadors personals a les aules. Una prioritat?"

Actualitzat
L'ús d'ordinadors i de material digital a les aules, a la llarga, òbviament, s'imposarà a
tots els nivells educatius. Atès que s'hauran d'introduir de forma progressiva,
tant se val que es comenci per 5è de Primària o a la Secundària, sempre que es faci de
manera coordinada amb l'equip docent que se n'encarrega i en sintonia amb el projecte educatiu del centre. El professorat, en general, encara no està preparat, ni hi ha material didàctic suficient i de qualitat per aprofitar totes les oportunitats.

També hi ha altres dubtes com ara complementar el material didàctic tradicional
(llibres de text, quaderns de treball) amb l'ús d'ordinadors personals i quins efectes té la
lectura perllongada a les pantalles.


També hi ha dubtes sobre si totes les famílies podran controlar que els ordinadors personals s'utilitzin únicament per fins educatius, per més programari de control que se'ls posi. A més, un control extern dels ordinadors -tot i amb consentiment familiar- introdueix molts interrogants pel que fa a la intimitat personal i és perillós perquè és impossible evitar l'entrada d'intrusos.

Des de la FaPaC, qüestionem molt fermament que el material didàctic hagi de
comptar amb un cofinançament familiar i pensem que trenca clarament amb la promesa
electoral d'aquest govern d'anar cap a la gratuïtat dels llibres de text. En aquest sentit,
creiem que és innecessari l'ús de sistemes operatius com Windows i programes com
Microsoft Office, que donen entrada a altres programes comercials allunyats dels fins
educatius i, a més, menyspreen el programari desenvolupat comunitàriament pels docents
i el mateix Departament d'Educació (Linkat).

Per últim, qüestionem que la inversió en ordinadors personals sigui prioritària en
aquests moments quan encara hi ha serioses mancances en molts edificis escolars de
centres públics com ara barracons, manca de gimnasos, instal·lacions de menjadors
escolars precàries, falta de manteniment dels edificis (pintura, tancaments, etc.), manca
d'equipaments (fotocopiadores, materials esportius) i altres infraestructures. A més, també
s'està retallant el suport al transport escolar en moltes comarques i als serveis
complementaris com ara menjadors i extraescolars.

Walter García-Fontes, president de la FaPaC
Anar al contingut