Només la meitat de sol·licituds d'arrencada de vinya a Catalunya cobraran l'ajut de l'Estat

Barcelona.- El sector de la vinya i el vi de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha denunciat que una vegada fets públics els imports que s'assignaran segons les comunitats autònomes per a l'arrencada de vinyes de la campanya 2008-2009, farà inviable que es puguin atendre totes les demandes que s'han presentat a Catalunya. Castella - la Manxa és la comunitat que s'enduu la major part del pressupost per a l'arrencada definitiva. Catalunya rebrà el 2,1% de l'ajut d'arrencada definitiva que s'ha assignat a l'Estat espanyol. Això significa un total de 4.986.599 euros que han de servir per cobrir 869,50 hectàrees de les 1.617 que es van acollir a l'ajut.
Només la meitat de sol·licituds d'arrencada de vinya a Catalunya cobraran l'ajut de l'Estat

Només la meitat de sol·licituds d'arrencada de vinya a Catalunya cobraran l'ajut de l'Estat

Barcelona.- El sector de la vinya i el vi de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha denunciat que una vegada fets públics els imports que s'assignaran segons les comunitats autònomes per a l'arrencada de vinyes de la campanya 2008-2009, farà inviable que es puguin atendre totes les demandes que s'han presentat a Catalunya. Castella - la Manxa és la comunitat que s'enduu la major part del pressupost per a l'arrencada definitiva. Catalunya rebrà el 2,1% de l'ajut d'arrencada definitiva que s'ha assignat a l'Estat espanyol. Això significa un total de 4.986.599 euros que han de servir per cobrir 869,50 hectàrees de les 1.617 que es van acollir a l'ajut.