Només l'1,8% de les indústries de l'àrea metropolitana de Barcelona són de nivell tecnològic alt

Les indústries de l'àrea metropolitana de Barcelona presenten un nivell tecnològic baix. Només l'1,8% de les empreses estan vinculades a alguna de les vuit activitats qualificades d'alt contingut tecnològic. Així es desprèn de l'"Atles industrial de la regió metropolitana de Barcelona", un estudi sobre el teixit empresarial de la corona metropolitana.
Només l'1,8% de les indústries de l'àrea metropolitana de Barcelona són de nivell tecnològic alt
Barcelona

Només l'1,8% de les indústries de l'àrea metropolitana de Barcelona són de nivell tecnològic alt

Les indústries de l'àrea metropolitana de Barcelona presenten un nivell tecnològic baix. Només l'1,8% de les empreses estan vinculades a alguna de les vuit activitats qualificades d'alt contingut tecnològic. Així es desprèn de l'"Atles industrial de la regió metropolitana de Barcelona", un estudi sobre el teixit empresarial de la corona metropolitana.
Actualitzat

L'"Atles industrial de Barcelona", que ha estat elaborat per economistes de la Universitat de Barcelona i de Barcelona Regional, evidencia la forta dependència de les indústries del capital estranger, especialment entre les companyies grans i mitjanes, l'elevada dependència del sector de l'automoció i uns nivells baixos d'inversions en I+D.

L'informe apunta una sèrie d'"amenaces" per a la indústria local com la competència dels països emergents, el dèficit en infraestructures, la insuficiència en el transport públic, les noves activitats de logística i habitatges, així com la "falta de decisió per resoldre els conflictes d'ordenació territorial.

L'àrea de Barcelona presenta una elevada concentració de l'activitat industrial en pocs pols. En total, la regió concentra 10.000 hectàrees de sòl industrial, de les quals un 71% estan concentrades en una cinquena part dels municipis.

A més, la tònica general és el minifundisme, ja que 60 municipis dels 156 de la regió amb sòl qualificat disposen d'una superfície inferior a les 10 hectàrees, cosa que ha accentuat la creació de polígons sense control.

L'informe també considera que el teixit industrial barceloní presenta alguns aspectes positius, com la capacitat de renovació de les empreses, i la iniciativa i la cultura empresarial. Així mateix, l'informe assenyala la creixent presència d'indústries com la farmacèutica, amb molt desenvolupament tecnològic i, per tant, difícils de deslocalitzar.