Montferri aprova el nou POUM per créixer cap al nord, arribar als 500 habitants i aconseguir serveis bàsics

Montferri (Alt Camp).- El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Montferri preveu un creixement cap al nord, fins a tocar amb la variant que voreja el poble, i assolir un volum d'entre 400 i 500 habitants, quan ara no arriba als 300. L'alcalde de Montferri, Francesc Xavier Esplugas, explica que d'aquesta manera el poble podrà guanyar serveis bàsics, com una escola o la millora dels transports. De fet, aquest és el principal objectiu del POUM, el text refós del qual ja ha passat per Urbanisme. El POUM, que renova unes normes del 1982, s'estructura en tres plans parcials, amb un total de 300 nous habitatges i amb una clara aposta pel creixement residencial, en detriment de l'industrial, que queda exclòs. Per l'alcalde, 'no considerem necessari que cada poble hagi de tenir el seu polígon, i menys quan tenim grans polígons industrials a 3 quilòmetres'.
Montferri aprova el nou POUM per créixer cap al nord, arribar als 500 habitants i aconseguir serveis bàsics

Montferri aprova el nou POUM per créixer cap al nord, arribar als 500 habitants i aconseguir serveis bàsics

Montferri (Alt Camp).- El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Montferri preveu un creixement cap al nord, fins a tocar amb la variant que voreja el poble, i assolir un volum d'entre 400 i 500 habitants, quan ara no arriba als 300. L'alcalde de Montferri, Francesc Xavier Esplugas, explica que d'aquesta manera el poble podrà guanyar serveis bàsics, com una escola o la millora dels transports. De fet, aquest és el principal objectiu del POUM, el text refós del qual ja ha passat per Urbanisme. El POUM, que renova unes normes del 1982, s'estructura en tres plans parcials, amb un total de 300 nous habitatges i amb una clara aposta pel creixement residencial, en detriment de l'industrial, que queda exclòs. Per l'alcalde, 'no considerem necessari que cada poble hagi de tenir el seu polígon, i menys quan tenim grans polígons industrials a 3 quilòmetres'.