Mollerussa tindrà una Oficina Municipal d'Habitatge

Mollerussa.- L'Ajuntament de Mollerussa té previst crear enguany una Oficina Municipal d'Habitatge amb l'objectiu de dotar la ciutat d'un servei que ajudi a millorar l'accés a l'habitatge i la rehabilitació dels edificis del municipi. La voluntat és informar la ciutadania de la normativa existent i donar la possibilitat de tramitar els ajuts disponibles en aquest àmbit. Així mateix, des d'aquesta oficina també es faria la detecció de les necessitats d'habitatge i la promoció d'habitatge social. Amb aquest nou servei, en el qual ja s'està treballant, s'ampliaria les funcions que es duen actualment des de la Borsa de Mediació per al lloguer social, un servei que s'emmarca dins d'un conveni que l'ajuntament té signat amb la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i l'empresa pública Adigsa.
Mollerussa tindrà una Oficina Municipal d'Habitatge

Mollerussa tindrà una Oficina Municipal d'Habitatge

Mollerussa.- L'Ajuntament de Mollerussa té previst crear enguany una Oficina Municipal d'Habitatge amb l'objectiu de dotar la ciutat d'un servei que ajudi a millorar l'accés a l'habitatge i la rehabilitació dels edificis del municipi. La voluntat és informar la ciutadania de la normativa existent i donar la possibilitat de tramitar els ajuts disponibles en aquest àmbit. Així mateix, des d'aquesta oficina també es faria la detecció de les necessitats d'habitatge i la promoció d'habitatge social. Amb aquest nou servei, en el qual ja s'està treballant, s'ampliaria les funcions que es duen actualment des de la Borsa de Mediació per al lloguer social, un servei que s'emmarca dins d'un conveni que l'ajuntament té signat amb la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i l'empresa pública Adigsa.