Mollerussa obre un registre per a les parelles de fet, siguin del mateix sexe o no

L'Ajuntament de Mollerussa té previst posar en funcionament un registre municipal d'unions civils per tal de reconèixer les parelles de fet que visquin al municipi, siguin del mateix sexe o no. Es tracta d'una iniciativa de les regidories de Règim Intern, Joventut i l'Àrea de la Dona, sensibilitzades per aquesta creixent realitat social. L'ajuntament, que té previst aprovar en el pròxim ple el reglament d'aquest registre, no garanteix, però, que la inscripció en el registre municipal tingui efectes davant d'altres administracions o tribunals.
Mollerussa obre un registre per a les parelles de fet, siguin del mateix sexe o no
Mollerussa

Mollerussa obre un registre per a les parelles de fet, siguin del mateix sexe o no

L'Ajuntament de Mollerussa té previst posar en funcionament un registre municipal d'unions civils per tal de reconèixer les parelles de fet que visquin al municipi, siguin del mateix sexe o no. Es tracta d'una iniciativa de les regidories de Règim Intern, Joventut i l'Àrea de la Dona, sensibilitzades per aquesta creixent realitat social. L'ajuntament, que té previst aprovar en el pròxim ple el reglament d'aquest registre, no garanteix, però, que la inscripció en el registre municipal tingui efectes davant d'altres administracions o tribunals.
Actualitzat
Les persones interessades a inscriure's al registre hauran d'estar empadronades al municipi i hauran acreditar que no tenen cap relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia directa o línia col·lateral de fins a segon grau. També hauran de demostrar que no consten inscrits com a integrants d'una unió civil matrimonial en aquest o altres registres semblants, així com també acreditar que no estan units per cap vincle matrimonial. A més de la declaració de constitució, modificació o extinció d'aquestes unions personals, el registre també inscriurà els contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els seus membres i les declaracions que afectin de forma rellevant la unió no matrimonial.