Més d'un miler de pisos buits i 200 famílies afectades per processos d'execució hipotecària a Figueres

Figueres (ACN).- Un estudi encarregat per l'Ajuntament de Figueres ha donat a conèixer que més d'un miler dels 19.000 habitatges que hi ha a la ciutat són immobles buits i que, actualment, unes 200 famílies estan afectades per processos d'execució hipotecària a la ciutat. Aquestes dades s'han donat a conèixer durant la primera reunió de la comissió dels afectats pels desnonaments que es reunirà mensualment i que ha creat una comissió permanent per ser més operativa. De moment, l'òrgan ja s'ha marcat cinc línies d'actuació que passen per crear una borsa de lloguer social, aplegar i donar informació, estudiar experiències de masoveria urbana, atenció als casos d'urgència i donar assessorament jurídic als afectats.
Més d'un miler de pisos buits i 200 famílies afectades per processos d'execució hipotecària a Figueres

Més d'un miler de pisos buits i 200 famílies afectades per processos d'execució hipotecària a Figueres

Figueres (ACN).- Un estudi encarregat per l'Ajuntament de Figueres ha donat a conèixer que més d'un miler dels 19.000 habitatges que hi ha a la ciutat són immobles buits i que, actualment, unes 200 famílies estan afectades per processos d'execució hipotecària a la ciutat. Aquestes dades s'han donat a conèixer durant la primera reunió de la comissió dels afectats pels desnonaments que es reunirà mensualment i que ha creat una comissió permanent per ser més operativa. De moment, l'òrgan ja s'ha marcat cinc línies d'actuació que passen per crear una borsa de lloguer social, aplegar i donar informació, estudiar experiències de masoveria urbana, atenció als casos d'urgència i donar assessorament jurídic als afectats.