Mercabarna atorgarà la gestió de l'escorxador a un operador especialitzat per garantir la seva continuïtat

Mercabarna atorgarà la gestió de l'escorxador a un operador especialitzat per garantir la seva continuïtat

Mercabarna atorgarà la gestió de l'escorxador a un operador especialitzat per garantir la seva continuïtat

ACN Barcelona.-El consell d'administració de Mercabarna ha decidit aquest divendres atorgar la gestió de l'escorxador a un operador especialitzat en el sector carni per garantir la seva continuïtat, ja que la situació és de pèrdues continuades. Així, s'obrirà un concurs públic i el guanyador tindrà el dret de superfície durant 20 anys de l'edifici i les seves instal·lacions, amb un dret de reversió per a Mercabarna. L'adjudicatari té l'obligació de garantir els llocs de treball, incloent les 60 persones de la cooperativa que desenvolupa el servei de matança. El plec de condicions establirà que el cànon a satisfer pel dret de superfície de l'edifici i les instal·lacions serà el corresponent al valor comptable actualitzat amb les últimes inversions realitzades fins a data d'avui.

Qui guanyi el concurs haurà de satisfer un cànon periòdic anual a pagar mensualment per a la utilització del sòl. L'edifici de l'escorxador està situat dins del recinte de Mercabarna des de 1979, procedent de l'antic escorxador de Barcelona, que estava ubicat al Parc Joan Miró de la ciutat. Amb un volum de sacrificis anual d'unes 22.000 tones entre vedella, xai, cabrit i cavall, l'escorxador dóna servei de matança a les empreses càrnies situades en el polígon alimentari i a clients externs.