Mallorca rebrà electricitat de la Península a partir de l'estiu a través de 237 quilòmetres de cable enterrats al fons del mar

Palma (ACN).- El Giulio Verne és l'encarregat, per ordre de Red Eléctrica d'Espanya, d'estendre el cable elèctric submarí que portarà electricitat a les Balears, per tal de millorar la fiabilitat del subministrament elèctric, ja que en els darrers deu anys, la demanda ha crescut un 70%. Les tasques d'estesa es faran durant el primer semestre de 2011, amb la posada en servei de les estacions de conversió de corrent alterna en contínua, situades a Morvedre (Sagunt) i a Santa Ponsa (Mallorca). El cablejat, format per quatre cables, estarà situat a 1.485 metres de profunditat, té una longitud d'uns 237 quilòmetres i pesa unes 6.700 tones. Serà la primera interconnexió elèctrica submarina de corrent continua d'Espanya.
Mallorca rebrà electricitat de la Península a partir de l'estiu a través de 237 quilòmetres de cable enterrats al fons del mar

Mallorca rebrà electricitat de la Península a partir de l'estiu a través de 237 quilòmetres de cable enterrats al fons del mar

Palma (ACN).- El Giulio Verne és l'encarregat, per ordre de Red Eléctrica d'Espanya, d'estendre el cable elèctric submarí que portarà electricitat a les Balears, per tal de millorar la fiabilitat del subministrament elèctric, ja que en els darrers deu anys, la demanda ha crescut un 70%. Les tasques d'estesa es faran durant el primer semestre de 2011, amb la posada en servei de les estacions de conversió de corrent alterna en contínua, situades a Morvedre (Sagunt) i a Santa Ponsa (Mallorca). El cablejat, format per quatre cables, estarà situat a 1.485 metres de profunditat, té una longitud d'uns 237 quilòmetres i pesa unes 6.700 tones. Serà la primera interconnexió elèctrica submarina de corrent continua d'Espanya.