Madrid i Barcelona encapçalen la producció editorial, que creix en nombre de títols

Catalunya i Madrid són les dues comunitats amb més producció editorial, segons l'informe de l'any 2003 de l'Institut Nacional d'Estadística. Catalunya va editar més de 22.000 títols i Madrid gairebé 24.000, entre llibres i fullets. Pel que fa a l'idioma de publicació, el 78,5% de llibres els van editar en castellà, l'11,5% en català, el 2% en gallec i l'1,5% en euskera. En total, el nombre de títols editats a Espanya durant el 2003 va ser de 72.000, fet que suposa un augment de gairebé el 8% respecte al 2002. Tot i això, el tiratge mitjà d'exemplars per títol va baixar un 3% respecte al 2002, i es va situar en 3.314 exemplars.
Madrid i Barcelona encapçalen la producció editorial, que creix en nombre de títols
INE

Madrid i Barcelona encapçalen la producció editorial, que creix en nombre de títols

Catalunya i Madrid són les dues comunitats amb més producció editorial, segons l'informe de l'any 2003 de l'Institut Nacional d'Estadística. Catalunya va editar més de 22.000 títols i Madrid gairebé 24.000, entre llibres i fullets. Pel que fa a l'idioma de publicació, el 78,5% de llibres els van editar en castellà, l'11,5% en català, el 2% en gallec i l'1,5% en euskera. En total, el nombre de títols editats a Espanya durant el 2003 va ser de 72.000, fet que suposa un augment de gairebé el 8% respecte al 2002. Tot i això, el tiratge mitjà d'exemplars per títol va baixar un 3% respecte al 2002, i es va situar en 3.314 exemplars.
Actualitzat
El nombre de títols editats a Espanya durant l'any passat va ser de 72.048, entre llibres i fullets, fet que suposa un augment del 7,9% pel que fa al 2002, i les comunitats de Madrid i Catalunya es van situar al capdavant del rànquing autonòmic, on no s'inclouen tanmateix les reimpressions, que van ascendir a 13.323, el 15,6% del total de títols editats. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) durant l'any 2003, el nombre de llibres editats va augmentar un 5,7% i es va situar en 60.456 exemplars, mentre que el de fullets va augmentar un 20% i va arribar als 11.592. Per categories, el 30,1% dels títols editats van pertànyer a literatura, història i crítica literària; el 7,4% van ser llibres i fullets d'enginyeria, tecnologia, indústries, oficis; el 6,3% de dret, administració pública, previsió i assistència social, assegurances; el 5,7% d'arts plàstiques i gràfiques, fotografia i el 5,3% de temes de medicina.