L'ONU denuncia que 200 milions de persones consumeixen droga, el 5% de la població al món

Uns 200 milions de persones al món consumeixen estupefaents, segons l'informe anual sobre drogues de les Nacions Unides. Això suposa un increment del 12% respecte a l'any anterior, que principalment es deu al consum de cànnabis. L'ONU indica que el 2003 en prenien 161 milions de persones, que representen un 4% de la població mundial d'entre 14 i 64 anys. També s'ha incrementat el consum de cocaïna, mentre que es continua reduint el de les drogues de síntesi. Es calcula que el mercat de la droga mou anualment uns 320.000 milions de dòlars, una xifra superior al PIB de gairebé el 90% dels països del món.
L'ONU denuncia que 200 milions de persones consumeixen droga, el 5% de la població al món
Informe Mundial de Drogues 2005

L'ONU denuncia que 200 milions de persones consumeixen droga, el 5% de la població al món

Uns 200 milions de persones al món consumeixen estupefaents, segons l'informe anual sobre drogues de les Nacions Unides. Això suposa un increment del 12% respecte a l'any anterior, que principalment es deu al consum de cànnabis. L'ONU indica que el 2003 en prenien 161 milions de persones, que representen un 4% de la població mundial d'entre 14 i 64 anys. També s'ha incrementat el consum de cocaïna, mentre que es continua reduint el de les drogues de síntesi. Es calcula que el mercat de la droga mou anualment uns 320.000 milions de dòlars, una xifra superior al PIB de gairebé el 90% dels països del món.
Actualitzat
L'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte han presentat l'Informe Mundial de Drogues 2005, que conclou que el nombre de consumidors de drogues va augmentar el 2004 un 12%. Això vol dir que uns 200 milions de persones al món consumeixen estupefaents, o el que és el mateix, el 5% de la població mundial.

L'estudi alerta que el nombre de toxicòmans ha augmentat un 8% respecte a l'any anterior i atribueix aquest increment, sobretot, al consum de cànnabis. L'ONU indica que el 2003 en prenien 161 milions de persones, que representen un 4% de la població mundial d'entre 14 i 64 anys. L'estudi també diu que la producció de cànnabis va augmentar un 25%, sobretot a Europa i Àfrica.

També s'incrementa lleugerament el consum de cocaïna, mentre que es continua reduint el de les drogues de síntesi, que han acumulat una producció total de 422 tones.

Dels 200 milions de consumidors de drogues, d'entre 15 i 64 anys, 110 milions en consumeixen una vegada al mes i uns 22 milions diàriament, la resta n'ha consumit una vegada a l'any. A més, la majoria dels consumidors de drogues es troben als Estats Units i Europa. Amb tot, augmenta el nombre de consumidors als països asiàtics i sud-americans, per on passa la droga i els principals productors.

La droga mou més diners que el PIB del 90% de països del món

Es calcula que el mercat de la droga mou anualment uns 321.600 milions de dòlars pel que fa a la venda al detall, una xifra superior al producte interior brut de gairebé el 90% dels països del món.

D'altra banda, els volums que obtenen els intermediaris arriben fins als 94.000 milions de dòlars, mentre que les vendes dels productors primaris de drogues superen els 12.800 milions de dòlars.

Cànnabis: 160 milions de consumidors

La popularitat del cànnabis n'ha disparat el consum, sobretot a Europa. L'ONU calcula que en un sol any ha augmentat en deu milions el nombre de persones que fumen haixix i marihuana i situa per sobre del 160 milions els consumidors d'aquesta droga. La demanda ha estimulat la producció, especialment al Marroc, el principal proveïdor d'haixix a Europa, però també en països com l'Afganistan, tot i que no és l'especialitat d'aquesta zona.

Drogues sintètiques: 34 milions de consumidors

Opiacis: 15 milions de consumidors

L'Afganistan és el responsable del 87% de la producció mundial de cascall, la planta amb què s'elaboren opiacis com l'heroïna. Quinze milions de persones consumeixen aquesta droga al món, una xifra que poc o molt creix cada any, i això preocupa les Nacions Unides, perquè consideren els opiacis les drogues més perilloses per a la salut.

Cocaïna: 14 milions de consumidors