L'obra publica catalana cau un 2,5% el 2007 pel comportament negatiu dels dos últims mesos de l'any

Barcelona.- La desacceleració econòmica també ha arribat a les licitacions d'obres públiques que es fan a Catalunya, i especialment pel comportament negatiu que s'ha registrat durant el novembre i el desembre, que han empès a la baixa les xifres d'inversions licitades d'obra pública, segons les dades elaborades per la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres (CCOC). Les xifres d'obres públiques licitades durant el 2007 han arribat a 7.955 milions, on s'inclou l'activitat de l'administració central, la catalana i la suma d'actuacions de les corporacions locals. Aquesta xifra significa una disminució en termes reals del 2,5%, tenint en compte l'increment de costos, o un augment del 2,6% en termes monetaris, sense factors de correcció.
L'obra publica catalana cau un 2,5% el 2007 pel comportament negatiu dels dos últims mesos de l'any

L'obra publica catalana cau un 2,5% el 2007 pel comportament negatiu dels dos últims mesos de l'any

Barcelona.- La desacceleració econòmica també ha arribat a les licitacions d'obres públiques que es fan a Catalunya, i especialment pel comportament negatiu que s'ha registrat durant el novembre i el desembre, que han empès a la baixa les xifres d'inversions licitades d'obra pública, segons les dades elaborades per la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres (CCOC). Les xifres d'obres públiques licitades durant el 2007 han arribat a 7.955 milions, on s'inclou l'activitat de l'administració central, la catalana i la suma d'actuacions de les corporacions locals. Aquesta xifra significa una disminució en termes reals del 2,5%, tenint en compte l'increment de costos, o un augment del 2,6% en termes monetaris, sense factors de correcció.