Lleida preveu multiplicar per 5 la superfície construïda a Gardeny i arribar als 5.500 treballadors

Lleida (ACN).- El Pla Especial Urbanístic de Gardeny, que se sotmetrà a l'aprovació inicial al proper Ple municipal, preveu el manteniment de la titularitat pública del sòl, que abasta una superfície total de 50,32 hectàrees, de les quals 13,11 es destinen a equipaments. El Pla preveu un sostre edificable de 268,526 metres quadrats i que els usos principals siguin el logístic, en la modalitat de serveis tecnològics, i el terciari de serveis. L'avantprojecte estableix una inversió de 49 milions d'euros, 38 milions d'euros d'urbanització directa i 11 de manteniment. El Pla, dissenyat a 15 anys de termini, preveu que puguin treballar al Parc Científic fins a 5.500 persones. Actualment ja n'hi treballen 1.300.
Lleida preveu multiplicar per 5 la superfície construïda a Gardeny i arribar als 5.500 treballadors

Lleida preveu multiplicar per 5 la superfície construïda a Gardeny i arribar als 5.500 treballadors

Lleida (ACN).- El Pla Especial Urbanístic de Gardeny, que se sotmetrà a l'aprovació inicial al proper Ple municipal, preveu el manteniment de la titularitat pública del sòl, que abasta una superfície total de 50,32 hectàrees, de les quals 13,11 es destinen a equipaments. El Pla preveu un sostre edificable de 268,526 metres quadrats i que els usos principals siguin el logístic, en la modalitat de serveis tecnològics, i el terciari de serveis. L'avantprojecte estableix una inversió de 49 milions d'euros, 38 milions d'euros d'urbanització directa i 11 de manteniment. El Pla, dissenyat a 15 anys de termini, preveu que puguin treballar al Parc Científic fins a 5.500 persones. Actualment ja n'hi treballen 1.300.