L'Hospital Clínic extirpa per primera vegada una vesícula biliar a través de la boca

L'Hospital Clínic ha practicat amb èxit una operació de vesícula biliar pionera a l'Estat. El més sorprenent de la intervenció és que l'extirpació s'ha fet a través de la boca, seguint els principis de la cirurgia mínimament invasiva, que es basa en la utilització dels orificis naturals del cos per realitzar operacions. D'aquesta manera, el pacient té menys dolors durant el postoperatori i la seva recuperació és més ràpida. L'èxit de l'operació és fruit de dos anys de recerca de l'equip mèdic.
Barcelona

L'Hospital Clínic extirpa per primera vegada una vesícula biliar a través de la boca

L'Hospital Clínic ha practicat amb èxit una operació de vesícula biliar pionera a l'Estat. El més sorprenent de la intervenció és que l'extirpació s'ha fet a través de la boca, seguint els principis de la cirurgia mínimament invasiva, que es basa en la utilització dels orificis naturals del cos per realitzar operacions. D'aquesta manera, el pacient té menys dolors durant el postoperatori i la seva recuperació és més ràpida. L'èxit de l'operació és fruit de dos anys de recerca de l'equip mèdic.
Actualitzat

Un equip mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona ha efectuat amb èxit, per primera vegada a l'estat espanyol, l'extirpació de la vesícula biliar d'una pacient a través de la boca, gràcies a una cirurgia mixta, mínimament invasiva, que combina la laparoscòpia amb les tècniques de l'endoscòpia. La pacient, de 77 anys, es recupera satisfactòriament de la intervenció, amb la qual els metges tenen intenció tant de reduir la disminució del dolor postoperatori dels malalts i el seu temps de recuperació com de millorar el resultat estètic, ja que no hi ha cicatrius visibles.

Per dur a terme l'extirpació de la vesícula biliar (colecistectomia), l'equip mèdic del Clínic, encapçalat pel doctor Antonio María de Lacy, ha utilitzat un endoscopi flexible que, a través de la boca, s'ha introduït fins a la cavitat abdominal per poder visualitzar la zona que calia operar. Paral·lelament, a través de tres petites incisions al ventre, de només uns dos mil·límetres de diàmetre, s'ha introduït un laparoscopi (aparell utilitzat per explorar els conductes i òrgans del sistema digestiu) i els instruments necessaris per operar.

Per arribar a la vesícula, també ha calgut realitzar un petit tall a l'estómac, mitjançant el qual, sota supervisió endoscòpica, s'ha pogut efectuar l'extirpació de la vesícula biliar i la seva extracció a través de l'estómac, l'esòfag i la boca. L'operació, que ha durat unes dues hores i mitja, ha conclòs després del tancament de l'orifici gàstric mitjançant tècnica laparoscòpica i de les incisions externes amb només alguns punts.

L'operació, duta terme a l'Hospital Clínic, obre la porta a utilitzar aquesta tècnica en altres tipus d'operacions, amb l'objectiu principal de fer-les menys invasives. De moment, la pacient intervinguda evoluciona favorablement, encara que caldrà veure com progressa per comprovar realment els beneficis que aporta als malalts aquesta nova tècnica.