L'Expo s'alimentarà amb una quantitat d'energia equivalent a la de 6.000 habitatges

Saragossa.- L'Expo disposa de l'energia equivalent a la de 6.000 habitatges particulars. L'energia prové de la central de distribució de fred i calor. L'obra civil de l'edifici pràcticament ja ha finalitzat i els usos han d'estar provats per al pròxim mes de març. La tècnica escollida és la trigeneració perquè permet estalviar un 20% d'energia i 20.000 tones d'emissions de CO2. Pel cap de l'àrea d'instal·lacions de la mostra, Marc Ruiz, l'estalvi es produeix 'perquè nosaltres aprofitem els gasos d'escapament dels generadors. A més centralitzem els equips i pel fet de tenir-ho tot al mateix lloc i optimitzar-ho també obtenim un estalvi important'.
L'Expo s'alimentarà amb una quantitat d'energia equivalent a la de 6.000 habitatges

L'Expo s'alimentarà amb una quantitat d'energia equivalent a la de 6.000 habitatges

Saragossa.- L'Expo disposa de l'energia equivalent a la de 6.000 habitatges particulars. L'energia prové de la central de distribució de fred i calor. L'obra civil de l'edifici pràcticament ja ha finalitzat i els usos han d'estar provats per al pròxim mes de març. La tècnica escollida és la trigeneració perquè permet estalviar un 20% d'energia i 20.000 tones d'emissions de CO2. Pel cap de l'àrea d'instal·lacions de la mostra, Marc Ruiz, l'estalvi es produeix 'perquè nosaltres aprofitem els gasos d'escapament dels generadors. A més centralitzem els equips i pel fet de tenir-ho tot al mateix lloc i optimitzar-ho també obtenim un estalvi important'.