L'Estat espanyol no obliga a assegurar obres d'art als col·leccionistes particulars

L'Estat espanyol no obligarà els grans col·leccionistes a assegurar les seves obres d'art. El subdirector general de la Protecció del Patrimoni Històric de la Direcció General de les Belles Arts, Luis Lafuente, va assenyalar ahir al vespre que no és "assumpte de l'Administració obligar els particulars a garantir les seves obres d'art". Lafuente també va manifestar que la legislació ha de vetllar per conservar el patrimoni històric, però que fer una assegurança afecta més "l'aspecte patrimonial de l'obra d'art que l'aspecte artístic".
L'Estat espanyol no obliga a assegurar obres d'art als col·leccionistes particulars
L'ASSEGURANÇA AFECTA MÉS EL PATRIMONI

L'Estat espanyol no obliga a assegurar obres d'art als col·leccionistes particulars

L'Estat espanyol no obligarà els grans col·leccionistes a assegurar les seves obres d'art. El subdirector general de la Protecció del Patrimoni Històric de la Direcció General de les Belles Arts, Luis Lafuente, va assenyalar ahir al vespre que no és "assumpte de l'Administració obligar els particulars a garantir les seves obres d'art". Lafuente també va manifestar que la legislació ha de vetllar per conservar el patrimoni històric, però que fer una assegurança afecta més "l'aspecte patrimonial de l'obra d'art que l'aspecte artístic".
Actualitzat
L'Administració considera que la conservació de les obres d'art és una "qüestió de particulars". Els col·leccionistes ja tenen moltes obligacions per a la conservació de les seves obres. El subdirector de Protecció del Patrimoni Històric Artístic va assenyalar que els requisits mínims de seguretat exigibles als col·leccionistes els han de fixar les comunitats autònomes, ja que l'Estat només té la competència per regular les mesures de seguretat en les biblioteques, arxius i museus de titularitat i gestió estatal. D'altra banda, Lafuente va manifestar que dels quadres robats a Esther Koplowitz només "El columpio" de Goya ha estat inventariat com a bé d'interès cultural, mentre que "La caída del burro", del mateix Goya, el Brueghel, el Sorolla i el de Juan Gris formen part de l'inventari General de Béns Mobles.