Les vendes en gran superfícies a Catalunya disminueixen un 3,3% l'any 2011

Barcelona (ACN).- L'índex de vendes en grans superfícies (IGVS) de Catalunya a preus corrents va disminuir un 3,3% interanual el 2011. Segons l'Idescat, els productes alimentaris van registrar un descens més moderat, amb una caiguda del 1% interanual enfront del 4,9% de la resta de productes. L'evolució de les vendes al llarg de l'any mostra que la disminució s'ha intensificat durant els darrers tres mesos de l'any. Així, al mes de desembre la variació ha estat del -7% i als mesos d'octubre i novembre havia superat el 8%. A preus constants, és a dir, eliminant l'efecte dels preus, l'IGVS va disminuir un 9,6% interanual en el mes de desembre. Al 2011, l'IVGS a preus constants va registrar un descens del 7,1%.
Les vendes en gran superfícies a Catalunya disminueixen un 3,3% l'any 2011

Les vendes en gran superfícies a Catalunya disminueixen un 3,3% l'any 2011

Barcelona (ACN).- L'índex de vendes en grans superfícies (IGVS) de Catalunya a preus corrents va disminuir un 3,3% interanual el 2011. Segons l'Idescat, els productes alimentaris van registrar un descens més moderat, amb una caiguda del 1% interanual enfront del 4,9% de la resta de productes. L'evolució de les vendes al llarg de l'any mostra que la disminució s'ha intensificat durant els darrers tres mesos de l'any. Així, al mes de desembre la variació ha estat del -7% i als mesos d'octubre i novembre havia superat el 8%. A preus constants, és a dir, eliminant l'efecte dels preus, l'IGVS va disminuir un 9,6% interanual en el mes de desembre. Al 2011, l'IVGS a preus constants va registrar un descens del 7,1%.