Les vendes de vehicles a Catalunya han pujat un 3,6% durant el primer semestre de l'any

El nombre de matriculacions de vehicles durant el primer semestre a Catalunya ha estat un 3,6% superior al mateix període de l'any passat, segons dades facilitades per l'associació de fabricants, ANFAC, i un 7% superior al del semestre anterior. En els primers sis mesos de l'any es van vendre 113.437 unitats. Al juny es va produir el nombre de vendes més elevat des del juliol de l'any passat. Durant aquest mes, les vendes van pujar a totes les demarcacions tret de Tarragona, on van baixar moderadament.
Les vendes de vehicles a Catalunya han pujat un 3,6% durant el primer semestre de l'any
Catalunya

Les vendes de vehicles a Catalunya han pujat un 3,6% durant el primer semestre de l'any

El nombre de matriculacions de vehicles durant el primer semestre a Catalunya ha estat un 3,6% superior al mateix període de l'any passat, segons dades facilitades per l'associació de fabricants, ANFAC, i un 7% superior al del semestre anterior. En els primers sis mesos de l'any es van vendre 113.437 unitats. Al juny es va produir el nombre de vendes més elevat des del juliol de l'any passat. Durant aquest mes, les vendes van pujar a totes les demarcacions tret de Tarragona, on van baixar moderadament.
Actualitzat
En els primers sis mesos de l'any s'han venut 9.240 cotxes a Tarragona, un 1,4% menys respecte del primer semestre del 2002 i un 7% menys en relació amb el semestre anterior. A Girona se n'han venut 9.727 unitats, un 5,5% menys si es compara amb el mateix període de l'any passat i un 4,1% menys en relació amb el semestre passat. En el cas de Lleida, el volum total de vendes va pujar fins a les 4.389 unitats, un 4,6% inferior si es tenen en compte les dels primers sis mesos de l'any passat, percentatge que es va mantenir estable en el segon semestre de 2002. Barcelona s'ha erigit en el primer semestre de l'exercici 2003 com l'única demarcació en què l'increment ha estat positiu en tots els casos, ja que amb 90.081 unitats venudes el volum és un 5,5% superior al del mateix semestre de l'any passat, i un 12,2% més elevat si es compara amb el semestre anterior. En termes interanuals, però, en totes les demarcacions es va registrar el mes passat el nivell de vendes més alt des del juliol del 2002.