Les sol·licituds a l'Anoia per a projectes dins la convocatòria del PUOSC augmenten un 65%

Sant Martí de Tous (Anoia).- Les sol·licituds que han formulat els municipis de l'Anoia per a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 han incrementat un 65% respecte el quadrienni 2004-2007. De les 189 sol·licituds del PUOSC passat s'ha arribat a les 311, és a dir 122 més. Els principals àmbits d'actuació tenen a veure amb la pavimentació i urbanització de carrers, amb l'abastament d'aigua, amb els equipaments esportius, amb les instal·lacions culturals i l'accés a nuclis agregats o urbanitzacions. Així mateix, el pressupost per a l'Anoia en aquest quinquenni és de més de 78 milions d'euros, mentre que el quadrienni anterior va ser de 28 milions d'euros.
Les sol·licituds a l'Anoia per a projectes dins la convocatòria del PUOSC augmenten un 65%

Les sol·licituds a l'Anoia per a projectes dins la convocatòria del PUOSC augmenten un 65%

Sant Martí de Tous (Anoia).- Les sol·licituds que han formulat els municipis de l'Anoia per a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 han incrementat un 65% respecte el quadrienni 2004-2007. De les 189 sol·licituds del PUOSC passat s'ha arribat a les 311, és a dir 122 més. Els principals àmbits d'actuació tenen a veure amb la pavimentació i urbanització de carrers, amb l'abastament d'aigua, amb els equipaments esportius, amb les instal·lacions culturals i l'accés a nuclis agregats o urbanitzacions. Així mateix, el pressupost per a l'Anoia en aquest quinquenni és de més de 78 milions d'euros, mentre que el quadrienni anterior va ser de 28 milions d'euros.