Les preinscripcions a P3 a Barcelona creixen lleugerament per al curs vinent

Les preinscripcions a P3 a Barcelona creixen lleugerament per al curs vinent

Les preinscripcions a P3 a Barcelona creixen lleugerament per al curs vinent

ACN Barcelona.-Tot i que les dades del padró, de finals de 2016, indicaven que les preinscripcions a Barcelona havien de mantenir-se amb només 56 infants menys, la sol·licitud de preinscripcions ha concretat un creixement de 259 sol·licituds respecte el curs passat. Així, s'han presentat 12.773 sol·licituds, i per tant, el 93% del padró. El creixement s'ha repartit de manera equitativa tant en centres públics, que suposen el 49,3% de preinscripcions, com en centres privats, que recullen el 50,3% de la demanda. El Consorci d'Educació de Barcelona ha fet públiques aquestes dades aquest dimarts, tot i que encara manca el sorteig per desempat i l'assignació definitiva.

Segons la informació facilitada pel Consorci, un 39% de les famílies només demanen centres públics o centres concertats en les seves opcions, mentre que un 11% demana en primera opció un públic, i la resta de la sol·licitud és mixta, mentre que un 11% més, escull primer un concertat, tot i que les diferents opcions són mixtes. Amb les dades provisionals, el Consorci ha detectat 6 centres públics i 12 de concertat que no omplen les places que ofereixen sumant les primeres, segones i terceres opcions. En aquest sentit, totes les zones d'escolarització donen resposta a les demandes de les famílies residents a la seva zona. Des del Consorci també es destaca que hi ha un ''reequilibri'' de les demandes dins d'una mateixa zona, però hi ha 13 centres que tenen una demanda molt alta en primera opció, 5 centres menys que l'any passat. La proximitat és el factor clau per planificar l'oferta educativa i per això s'han creat 6 noves escoles per poder reequilibrar l'oferta en determinades zones. Només hi ha dues zones, al Poblenou i a la Vil·la de Gràcia, en què la demanda supera l'oferta. La presència de germans al centre, que dota el procés de preinscripció amb 40 punts, es presenta en un 38,9% dels casos, mentre que la proximitat, és present en el 84,2%. Les famílies que acrediten renda mínima d'inserció s'han multiplicat per 3, mentre que la discapacitat de l'alumne o d'un familiar s'ha tingut en compte en un 5,4% de les sol3licituds, 2 punts més que el curs passat. Tot i que hi ha més famílies que han omplert més d'una opció en la sol·licitud, n'hi ha 139 que només han omplert la primera opció, i que, sense puntuació per germans i optant a escoles amb una demanda superior a l'oferta, és possible que vagin al procés d'assignació d'ofici, escollint plaça entre les vacants. Bona rebuda els instituts escolaA 1r d'ESO, l'increment global de sol·licituds ha crescut en 4, de 6.694 a 6.739. Als centres públics, s'han presentat 272 sol·licituds més que l'any passat. D'entre els 65 instituts que ofereixen ESO, n'hi ha quatre que tenen una alta demanda, el curs passat eren 8. Es constata però, que la continuïtat entre la primària i la secundària és significativa ja que el 84% de les famílies opten per a centres adscrits. Enguany, només 3 instituts públics no omplen les places, i dos d'aquests estan situats en barris aïllats geogràficament i amb poca població. Pel que fa als instituts escola, que se'n creen 3 a la ciutat, demostren la confiança de les famílies en el projecte, ja que continuen la majoria dels alumnes a 1r d'ESO i milloren la demanda també a P3. 8.194 places en escoles bressol municipalsLes escoles bressol municipals han iniciat també el procés de preinscripció aquest dimarts, amb una oferta de 8.194 places en alguna dels 98 centre que hi ha a la ciutat de Barcelona. D'aquestes places, 759 són per a menors d'un any, 3.316, per a nadons d'entre 1 i 2 anys, mentre que 4.119 per als infants d'entre 2 i 3. Com a novetat, les escoles bressol municipal presenten per primera vegada tarifació social. A més, també s'hi sumen les places en llars d'infants que gestiona la Generalitat, que n'hi ha cinc, amb 326 places, 21 per a nadons menors d'un any, 137 per al grup de P1 i 168 per als de 2 anys. En la resta d'ensenyaments no obligatoris, l'oferta es manté al batxillerat ordinari, tant al diürn com al nocturn, al batxillerat artístic, en cicles artístics i en formació professional en centres públics. Des de 2013-14 però, l'oferta ha anat creixent paulatinament.