Les perspectives per al sector tèxtil i de la confecció per aquest any a l'Anoia són desfavorables però menys que el 2006

Igualada.- Es modera la davallada de l'activitat econòmica i l'ocupació del sector industrial a la comarca de l'Anoia respecte les dades del 2006. Aquesta és la principal conclusió de l'Informe Econòmic Anual de l'Anoia, que constata que la disminució del nombre d'expedients de regulació a empreses industrials ha reforçat els resultats econòmics de sectors com l'alimentació i els minerals no metàl·lics en detriment als del tèxtil, la confecció, la química, la pell o el cuir, que no han favorables si bé han experimentat un decreixement més suau. L'estudi constata que es creen un 1,2% més d'empreses que l'any anterior mentre l'ocupació assalariada també reflexa dades positives.
Les perspectives per al sector tèxtil i de la confecció per aquest any a l'Anoia són desfavorables però menys que el 2006

Les perspectives per al sector tèxtil i de la confecció per aquest any a l'Anoia són desfavorables però menys que el 2006

Igualada.- Es modera la davallada de l'activitat econòmica i l'ocupació del sector industrial a la comarca de l'Anoia respecte les dades del 2006. Aquesta és la principal conclusió de l'Informe Econòmic Anual de l'Anoia, que constata que la disminució del nombre d'expedients de regulació a empreses industrials ha reforçat els resultats econòmics de sectors com l'alimentació i els minerals no metàl·lics en detriment als del tèxtil, la confecció, la química, la pell o el cuir, que no han favorables si bé han experimentat un decreixement més suau. L'estudi constata que es creen un 1,2% més d'empreses que l'any anterior mentre l'ocupació assalariada també reflexa dades positives.