Madrid

Les noves taxes judicials apugen a 800 euros el cost d'apel·lar i a 1.200 el de recórrer al Suprem

La nova llei de les taxes judicials, que ja s'ha publicat al BOE i, per tant, entra en vigor aquest dijous, incorpora increments generalitzats d'entre 50 i 750 euros.

Actualitzat
La nova llei de taxes judicials, que ja ha estat publicada al Butlletí Oficial de l'Estat i, per tant, entra en vigor aquest dijous, incorpora increments generalitzats d'entre 50 i 750 euros. Recórrer al Tribunal Suprem per la via civil i contenciosa administrativa, per exemple, costarà fins a 1.200 euros.

De fet, els increments més significatius es fan en els casos d'apel·lació de l'àmbit civil i el contenciós administratiu, que s'incrementen en 500 euros, i la cassació passarà de costar de 600 a 1.200 euros. En la fase d'apel·lació, s'hauran de pagar 800 euros. A més a més, es preveu un cost de 500 euros en les súpliques i de 750 en les cassacions al Suprem. Amb tot, s'allibera del pagament de la taxa els procediments verbals o monitoris, quan es reclamin menys de 2.000 euros. Un procés escurçat, d'altra banda, costarà 200 euros, i un d'ordinari, 350.

En l'àmbit jurisdiccional civil, la taxa serà de 150 euros per un procés verbal i de 300 euros per un procés ordinari; de 100 euros en un monitori europeu i en una demanda incidental en un procés concursal, i de 200 euros en un concurs necessari.

Per primera vegada les taxes no només afecten les persones jurídiques, sinó també les persones físiques. Estan exempts de pagar-ne els que acreditin que no tenen prou diners i es beneficiïn de la justícia gratuïta, el Ministeri Fiscal, les administracions públiques, les Corts Generals i les assemblees legislatives de les comunitats autònomes. Els diners els gestionarà el Ministeri d'Hisenda.

La portaveu del PSOE al Congrés, Soraya Rodríguez, que ha anunciat que recorreran la normativa al Tribunal Constitucional, ha posat alguns exemples pràctics. Segons ha dit, una víctima d'accident de trànsit que es quedi tetraplègica necessitarà 6.050 euros per reclamar una indemnització; 6.650 euros, si ha de presentar un recurs d'apel·lació, i prop de 7.000 si arriba a la cassació.

Més exemples


Ara que els acomiadaments estan a l'ordre del dia: si un treballador vol interposar un recurs, n'estarà exempt en primera instància, però si es va més enllà, al Tribunal Superior s'hauran de pagar 500 euros, i al Suprem, 750. (Si és el treballador el que recorre pagarà el 40% i si és l'empresa, el total.)

Les multes: per recórrer una multa de 100 euros en un jutjat se n'hauran de pagar 200.

El recurs més comú a molts jutjats és el que reclama deutes entre particulars. Les taxes varien segons la quantitat reclamada. En un cas d'algú a qui deuen més de 6.000 euros i vol interposar una demanda, haurà de pagar 350 euros de la taxa espanyola i 120 de la catalana perquè li acceptin el cas. I per recórrer a l'Audiència, n'haurà de pagar 800 a l'Estat, 120 a l'administració catalana, més 50 de dipòsit. Total: 1.440 euros. Una xifra que el dissuadirà, molt probablement, d'anar als jutjats. El Col·legi de Procuradors pensa que aquests preus poden fomentar la morositat, perquè sempre hi haurà qui sabrà aprofitar-se de la situació.

En el casos de divorcis ordinaris, la taxa és de 300 euros més una variable resultant de multiplicar 0,5% pel valor dels béns que es reclamin. Si la demanda de custòdia i pensió es presenta dins de la causa de divorci, també pagarà taxa; si es presenta de forma separada, no. I és que els assumptes de família estan exemptes de taxa quan impliquin menors o processos matrimonials sobre guarda i custòdia de menors i pensions per aliments.

En les denúncies contra els bancs per les accions o participacions preferents, i agafant com a exemple un jubilat que posi una denúncia per la pèrdua dels seus estalvis per les preferents, si no prospera la via penal i ha d'anar a la civil, hauria de pagar 940 euros -els 300 de la taxa fixa més la variable- per reclamar una quantitat de 128.000 euros.

El ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha justificat que les taxes "estan plenament justificades, són plenament constitucionals i pretenen racionalitzar la justícia i finançar la justícia gratuïta". La normativa, tramitada amb caràcter d'urgència, es va aprovar amb els únics vots del PP al Senat, el dia de la vaga general.

Les noves taxes ja s'han fet sentir a les xarxes socials, amb l'etiqueta #stoptasasjudiciales. Entre els missatges a Twitter: "Això serà un desastre. Si no tens diners, no tens drets".
Anar al contingut