Les mares treballadores amb fills de menys de 3 anys rebran 100 euros al mes per transferència

Hisenda ha concretat la fórmula perquè les mares treballadores amb fills de menys de 3 anys rebin l'anunciat pagament de 100 euros mensuals. Les mares hauran de sol·licitar una transferència bancària. Els diners els rebran mentre els fills encara no hagin complert els 3 anys i mentre elles tinguin contracte laboral. Les mares que no facin servir aquest sistema, no perdran el pagament, ja que es podran deduir l'ajuda en la declaració de la renda. A més, els pares treballadors separats que tinguin fills menors de 3 anys sota la seva tutela també podran rebre els 100 euros mensuals.
Les mares treballadores amb fills de menys de 3 anys rebran 100 euros al mes per transferència
Hisenda

Les mares treballadores amb fills de menys de 3 anys rebran 100 euros al mes per transferència

Hisenda ha concretat la fórmula perquè les mares treballadores amb fills de menys de 3 anys rebin l'anunciat pagament de 100 euros mensuals. Les mares hauran de sol·licitar una transferència bancària. Els diners els rebran mentre els fills encara no hagin complert els 3 anys i mentre elles tinguin contracte laboral. Les mares que no facin servir aquest sistema, no perdran el pagament, ja que es podran deduir l'ajuda en la declaració de la renda. A més, els pares treballadors separats que tinguin fills menors de 3 anys sota la seva tutela també podran rebre els 100 euros mensuals.
Actualitzat
A partir de l'any que ve, segurament a partir del febrer, les mares treballadores podran cobrar 100 euros mensuals per cada fill menor de 3 anys que tinguin. Els diners es cobraran per transferència bancària. Així ho té previst el govern central, que també dóna la possibilitat que aquests 1.200 euros anuals es puguin deduir a la declaració de la renda. Tant pel pagament mensual com per la deducció a la renda es faran en breu campanyes informatives. Un altre punt en aquesta reforma de la renda diu que si una mare perd la pàtria potestat el benefici el podria percebre el pare o el tutor. I una crítica a la reforma, el benefici màxim anual d'aquest punt seran 1.200 euros, tant per les rendes més altes com per les més baixes. Els responsables d'Hisenda també han valorat molt positivament l'última campanya de la renda, la primera que es fa en euros. En aquesta campanya va augmentar el nombre de declaracions presentades, el de declaracions amb dret a devolució i les que van sortir amb obligació a pagar. Crida l'atenció que el nombre de declaracions a pagar va créixer per sobre del nombre de declaracions presentades, tot en una època en què el govern espanyol diu que ha baixat la pressió fiscal.