Les llistes d'espera creixen un 45,75% a Lleida durant el 2011

Lleida (ACN).- Les llistes d'espera per a operacions han crescut un 45,75% a la regió sanitària de Lleida durant el 2011. Al desembre de 2010 hi havia 1.379 persones esperant per operar-se d'una de les catorze intervencions quirúrgiques garantides en temps pel Departament de Salut, mentre que al desembre de 2011 havien augmentat fins a les 2.010. Aquest augment se situa per sota del general a Catalunya, que és d'un 42%. El temps d'espera per ser intervingut també ha crescut passant dels 2 mesos i 56 dies als 3 mesos i 20 dies. Pel que fa a les proves diagnòstiques, la llista d'espera ha augmentat considerablement en un 80,6%, mentre que al conjunt de Catalunya s'ha reduït en un 15,7%.
Les llistes d'espera creixen un 45,75% a Lleida durant el 2011

Les llistes d'espera creixen un 45,75% a Lleida durant el 2011

Lleida (ACN).- Les llistes d'espera per a operacions han crescut un 45,75% a la regió sanitària de Lleida durant el 2011. Al desembre de 2010 hi havia 1.379 persones esperant per operar-se d'una de les catorze intervencions quirúrgiques garantides en temps pel Departament de Salut, mentre que al desembre de 2011 havien augmentat fins a les 2.010. Aquest augment se situa per sota del general a Catalunya, que és d'un 42%. El temps d'espera per ser intervingut també ha crescut passant dels 2 mesos i 56 dies als 3 mesos i 20 dies. Pel que fa a les proves diagnòstiques, la llista d'espera ha augmentat considerablement en un 80,6%, mentre que al conjunt de Catalunya s'ha reduït en un 15,7%.