Les exportacions creixen un 2,91% fins al juny al Port de Tarragona

Tarragona (ACN).- Durant el primer semestre de l'any, el Port de Tarragona ha augmentat les exportacions un 2,91%, amb 2,08 milions de tones de mercaderies carregades a les instal·lacions portuàries i amb destinacions internacionals. Aquest creixement també és fa palès en el moviment de contenidors, ja que les exportacions de mercaderia en contenidor han crescut un 8,89%. Els principals països de destinació de les mercaderies en contenidors carregades al Port de Tarragona són els Estats Units, República Dominicana, Veneçuela, Itàlia, Puerto Rico i Costa Rica. El Port atribueix aquests augments a l'impuls de mercats emergents al continent americà i la necessitat d'exportar davant la fragilitat del mercat interior.
Les exportacions creixen un 2,91% fins al juny al Port de Tarragona

Les exportacions creixen un 2,91% fins al juny al Port de Tarragona

Tarragona (ACN).- Durant el primer semestre de l'any, el Port de Tarragona ha augmentat les exportacions un 2,91%, amb 2,08 milions de tones de mercaderies carregades a les instal·lacions portuàries i amb destinacions internacionals. Aquest creixement també és fa palès en el moviment de contenidors, ja que les exportacions de mercaderia en contenidor han crescut un 8,89%. Els principals països de destinació de les mercaderies en contenidors carregades al Port de Tarragona són els Estats Units, República Dominicana, Veneçuela, Itàlia, Puerto Rico i Costa Rica. El Port atribueix aquests augments a l'impuls de mercats emergents al continent americà i la necessitat d'exportar davant la fragilitat del mercat interior.