Les esquerdes, deformacions i elements de fusta podrits haurien causat l'esfondrament a l'església de Constantí

Les esquerdes, deformacions i elements de fusta podrits haurien causat l'esfondrament a l'església de Constantí

ACN Constantí.-L'esfondrament parcial del sostre de l'església de Sant Feliu de Constantí (Tarragonès), ocorregut la nit del passat diumenge, es va deure a una "suma de causes", segons el primer diagnòstic realitzat per l'arquitecte Enric Casanovas. Així doncs, entre els factors que haurien incidit directament en els desordres hi hauria l'afectació estructural de les esquerdes que ja van obligar a tancar el temple al culte ara fa dos anys. També, les deformacions estructurals que pateix l'edifici des del 2011 en els seus murs amb fissures i desploms, les quals han provocat petits desplaçaments d'encavallades. A més, s'assenyala al podriment d'algun element de recolzament de fusta encastat als murs com el factor que hauria pogut contribuir a la fallida de l'estructura i a la caiguda de la coberta sostinguda. Malgrat tot, el col·lapse produït no arriba al 10% de la coberta i no ha afectat el cor de l'edificació, segons els tècnics.

D'altra banda, l'Arquebisbat ha informat que els treballs de desenrunat i neteja a l'església s'iniciaran el 30 d'abril i duraran un parell de setmanes. Les obres permetran sanejar la part afectada de la coberta i retirar la runa que va caure a l'interior del temple. Es preveu que aquesta actuació tindrà una durada aproximada de dues setmanes i es pretén coordinar amb l'Ajuntament per minimitzar els talls a la via pública. Abans que s'iniciïn aquests treballs el patrimoni artístic i mobiliari de l'interior del temple restarà protegit per evitar qualsevol afectació.