Les entitats d'acció social alerten sobre l'agreujament de l'extrema pobresa a les llars catalanes

Barcelona (ACN).- Les Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) han alertat aquest dijous de l'agreujament de l'extrema pobresa a Catalunya després de l'augment de l'1,6% del 2008 al 5,8% el 2011 de la població que pateix privacions materials severes i del nombre de llars amb molt baixos ingressos, que ha passat d'un 6,4% el 2012 al 8,8% el 2011, tal com recull l'informe Insocat. En el document, es reflecteix un empobriment generalitzat de la ciutadania especialment entre els infants i els adolescents de més de 16 anys, amb una taxa de risc a la pobresa que creix de forma ininterrompuda des de l'inici de la crisi -d'un 18,9% el 2007 al 26,4% el 2011-, indicador que disminueix entre les persones més grans de 65 anys.
Les entitats d'acció social alerten sobre l'agreujament de l'extrema pobresa a les llars catalanes

Les entitats d'acció social alerten sobre l'agreujament de l'extrema pobresa a les llars catalanes

Barcelona (ACN).- Les Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) han alertat aquest dijous de l'agreujament de l'extrema pobresa a Catalunya després de l'augment de l'1,6% del 2008 al 5,8% el 2011 de la població que pateix privacions materials severes i del nombre de llars amb molt baixos ingressos, que ha passat d'un 6,4% el 2012 al 8,8% el 2011, tal com recull l'informe Insocat. En el document, es reflecteix un empobriment generalitzat de la ciutadania especialment entre els infants i els adolescents de més de 16 anys, amb una taxa de risc a la pobresa que creix de forma ininterrompuda des de l'inici de la crisi -d'un 18,9% el 2007 al 26,4% el 2011-, indicador que disminueix entre les persones més grans de 65 anys.