Les empreses municipals de Reus tindran el 2009 un pressupost de més de 190 milions d'euros

Reus.- El grup d'empreses municipals de Reus tindran l'any vinent un pressupost de 192,3 milions d'euros, una xifra que augmenta els 157,1 milions d'enguany. El 2009 serà la primera vegada que les societats públiques reusenques es dividiran en dos grans grups, les empreses de mercat ¿aquelles en què menys del 50% dels seus ingressos provenen del sector públic- s'agruparan al grup de societats Innova sl, mentre que aquelles de no mercat formen part de l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) Innova. El pressupost de les societats municipals representa aproximadament un 60% del pressupost global de l'Ajuntament de Reus.
Les empreses municipals de Reus tindran el 2009 un pressupost de més de 190 milions d'euros

Les empreses municipals de Reus tindran el 2009 un pressupost de més de 190 milions d'euros

Reus.- El grup d'empreses municipals de Reus tindran l'any vinent un pressupost de 192,3 milions d'euros, una xifra que augmenta els 157,1 milions d'enguany. El 2009 serà la primera vegada que les societats públiques reusenques es dividiran en dos grans grups, les empreses de mercat ¿aquelles en què menys del 50% dels seus ingressos provenen del sector públic- s'agruparan al grup de societats Innova sl, mentre que aquelles de no mercat formen part de l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) Innova. El pressupost de les societats municipals representa aproximadament un 60% del pressupost global de l'Ajuntament de Reus.