Les empreses de Clade creen 943 llocs de treball el 2007

Barcelona.- Clade, grup empresarial cooperatiu, ha obtingut uns ingressos consolidats de 335 milions durant l'any 2007, davant els 450 milions obtinguts l'exercici anterior. Els beneficis han estat de 8 milions d'euros, front als 16,9 milions del 2006. Les inversions agregades del grup el 2007 van ser de 50 milions d'euros contra 23 milions el 2006, i el nombre de llocs de treball de 3.132 contra 2.189, és a dir que en el període d'un any s'han creat 943 llocs de treball. La disminució dels ingressos i resultats del grup es deguda essencialment a la baixa d'Ecotècnia, comprada per la multinacional Alstom ara fa un any, i a la conjuntura del sector immobiliari.
Les empreses de Clade creen 943 llocs de treball el 2007

Les empreses de Clade creen 943 llocs de treball el 2007

Barcelona.- Clade, grup empresarial cooperatiu, ha obtingut uns ingressos consolidats de 335 milions durant l'any 2007, davant els 450 milions obtinguts l'exercici anterior. Els beneficis han estat de 8 milions d'euros, front als 16,9 milions del 2006. Les inversions agregades del grup el 2007 van ser de 50 milions d'euros contra 23 milions el 2006, i el nombre de llocs de treball de 3.132 contra 2.189, és a dir que en el període d'un any s'han creat 943 llocs de treball. La disminució dels ingressos i resultats del grup es deguda essencialment a la baixa d'Ecotècnia, comprada per la multinacional Alstom ara fa un any, i a la conjuntura del sector immobiliari.