Les empreses catalanes igualen o superen les europees en l'ús d'internet

Les empreses catalanes igualen o superen les europees en l'ús de noves tecnologies de la informació. Aquesta és la conclusió que es desprèn de l'última enquesta regular publicada per la Secretaria de Telecomunicacions del Dursi. El nombre d'empreses catalanes que disposaven d'internet el 2003 superava en un 7,7% la mitjana europea. D'altra banda, un 57,5% dels enquestats diuen tenir pàgina web pròpia.
Les empreses catalanes igualen o superen les europees en l'ús d'internet
Barcelona

Les empreses catalanes igualen o superen les europees en l'ús d'internet

Les empreses catalanes igualen o superen les europees en l'ús de noves tecnologies de la informació. Aquesta és la conclusió que es desprèn de l'última enquesta regular publicada per la Secretaria de Telecomunicacions del Dursi. El nombre d'empreses catalanes que disposaven d'internet el 2003 superava en un 7,7% la mitjana europea. D'altra banda, un 57,5% dels enquestats diuen tenir pàgina web pròpia.
Actualitzat
L'enquesta, elaborada per l'Observatori de la Societat de la Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), es va realitzar a finals del 2003 a 1.451 empreses de deu o més treballadors distribuïdes per sectors d'activitat econòmica, excloent-hi el primari. Pel que fa a polítiques de seguretat, el sector empresarial català també se situa per sobre de la mitjana europea, ja que un 90,7% dels enquestats diuen disposar d'aquests recursos, mentre que a Europa el varem és d'un 81%. La utilització de la banda ampla és la més generalitzada en les empreses enquestades, ja que la utilitzen un 81,3% del total, amb l'ADSL com l'opció més comuna (80%). El correu electrònic se situa en primer lloc pel que fa a l'ús que les empreses catalanes fan de la xarxa, amb un 94,8%, i el segueixen la recerca d'informació (90,4%) i la banca electrònica (79,3%). La presència del sector empresarial català a la xarxa també ha crescut lleugerament: un 57,5% de les empreses representades a la mostra disposen de pàgina web, tot i que la majoria (67,5%) només es limiten a oferir informació sobre els seus serveis i no permeten una comunicació interactiva. El comerç electrònic també està en augment dins d'aquest sector. D'un 19% de les empreses que el 2001 feien servir aquest sistema, s'ha passat a un increment del 32%, tot i que les empreses catalanes encara la utilitzen més per a compres que per a vendes pròpies.