Les empreses amb índexs de sinistralitat laboral més alts pagaran més cotitzacions socials

El ministre de Treball, Eduardo Zaplana, ha presentat al consell de ministres l'acord a què va arribar el dia 30 de desembre amb sindicats i empresaris per fer front a la sinistralitat laboral. Segons ha dit Zaplana, l'acord preveu premiar les empreses que presentin una menor sinistralitat i castigar les que en presentin més. Segons els sindicats, 1.100 persones van perdre la vida el 2002 en accidents laborals.
Les empreses amb índexs de sinistralitat laboral més alts pagaran més cotitzacions socials
Acord govern i agents socials

Les empreses amb índexs de sinistralitat laboral més alts pagaran més cotitzacions socials

El ministre de Treball, Eduardo Zaplana, ha presentat al consell de ministres l'acord a què va arribar el dia 30 de desembre amb sindicats i empresaris per fer front a la sinistralitat laboral. Segons ha dit Zaplana, l'acord preveu premiar les empreses que presentin una menor sinistralitat i castigar les que en presentin més. Segons els sindicats, 1.100 persones van perdre la vida el 2002 en accidents laborals.
Actualitzat
Una de les grans preocupacions socials que ha deixat l'any 2002 ha estat l'augment del nombre d'accidents laborals. Avui els sindicats han donat una xifra de víctimes que, com es temia, és molt alta. Segons les seves dades, l'any passat van morir per culpa d'un accident laboral a Espanya 1.100 treballadors. A Catalunya ja fa temps que govern i agents socials estudien l'aplicació de mesures per posar-hi remei. Per la seva banda, el ministre de Treball, Eduardo Zaplana, ha aprofitat el primer consell de ministres del 2003 per presentar les que es pensen estudiar en l'àmbit espanyol, unes mesures pactades el passat dia 30 amb els agents socials i la patronal. El gran paquet de modificacions afectarà la Seguretat Social, que actualitzarà totes les tarifes que cobra a les empreses per accidents de treball. Sectors com el de l'hostaleria, per exemple, que fins ara pagaven poc perquè no eren considerades activitats amb risc d'accidents, ara sí que ho seran, i de ben segur pagaran més. I a part de tota aquesta actualització, les empreses que tinguin més accidents encara pagaran un rècarrec, els aplicaran un "bonus malus". També s'ha decidit tocar algunes de les regles del joc de les mútues, que van des dels plans de prevenció per a les empreses fins a la recuperació dels accidentats. Entre altres coses, a partir d'ara hi participaran els representants dels treballadors i la informació serà més exhaustiva. Les modificacions normatives s'hauran d'aprovar abans del 30 de juny per afavorir la integració de la prevenció de riscos a les empreses i millorar les activitats de control en compliment de la llei de prevenció. Però tot això necessitarà més control i, per tant, més funcionaris i més inspectors. L'acord es formalitzarà un cop hi hagin donat el vistiplau les comunitats autònomes, que, entre altres coses, veuran augmentar el seu nombre d'efectius.