Madrid

Les emissions de CO2 han augmentat un 29% entre el 2000 i el 2008

Les emissions de diòxid de carboni (CO2) procedents dels combustibles fòssils han augmentat un 29% entre el 2000 i el 2008, segons un estudi de la Universitat d'East Anglia a Norwich, al Regne Unit, que es publica a l'última edició de la revista "Nature Geoscience". Un equip internacional de científics sota el paraigua del Projecte de Carboni Global informa ara que en els últims 50 anys la fracció mitjana d'emissions de CO2 que es va mantenir a l'atmosfera cada any va ser del voltant del 43%, la resta va ser absorbit pels embornals ambientals de carboni de què disposa el planeta a la terra i als oceans.

Actualitzat
Segons assenyalen els investigadors, durant aquest temps aquesta fracció probablement ha augmentat del 40% al 45%, fet que suggereix una disminució en l'eficàcia dels embornals naturals, és a dir, que la terra i els mars retenen cada cop menys CO2. El motiu és, per una banda, les deforestacions. Per l'altra, fenòmens com El Niño o la Niña, que alteren la capacitat dels oceans per fer d'embornals, tot i que els científics encara no saben ben bé fins a quin punt. A més a més, la remuntada econòmica fa preveure que el nivell d'emissions torni a crèixer a partir del 2011.

Els científics informen d'un augment del 29% en les emissions globals de CO2 procedents de combustibles fòssils entre el 2000 i el 2008, i això malgrat que l'augment de les emissions mundials van disminuir en un 2% durant el 2008. L'ús de carbó com a combustible ha superat la gasolina i els països en desenvolupament emeten ara més gasos d'efecte hivernacle que els països desenvolupats.

Segons explica Corinne Le Quéré, directora de l'estudi, "l'única manera de controlar el canvi climàtic és a través d'una reducció dràstica de les emissions globals de CO2. Els embornals de carboni de la Terra són complexos i desconeixem certs aspectes, en particular sobre la nostra capacitat per vincular les emissions de CO2 induïdes pels humans amb les concentracions de CO2 atmosfèriques any a any. Però si podem reduir la incertesa sobre els embornals de carboni, les nostres dades es podrien utilitzar per verificar l'eficàcia de les polítiques climàtiques."

Entre els principals resultats de l'estudi destaca l'augment del 2% en les emissions entre el 2007 i el 2008, del 29% entre el 2000 i el 2008, i del 41% entre el 1990 i el 2008 (el 1990 és l'any de referència del Protocol de Kyoto).  A més, la investigació mostra que les emissions de CO2 dels combustibles fòssils han augmentat una mitjana anual del 3,4% entre el 2000 i el 2008, en comparació amb l'1% per any a la dècada dels 90. Pel que fa a les emissions que arriben a l'atmosfera, l'augment ha estat del 40 al 45% des del 1959, probablement a causa de la resposta natural dels embornals de CO2 del planeta.

Una altra de les conclusions que dóna el treball és que les emissions de les economies emergents com la Xina o l'Índia són de més del doble des del 1990. Una quarta part del creixement en les emissions de CO2 als països en desenvolupament es deriven de l'augment en el comerç internacional en béns i serveis.
Anar al contingut