Les dones víctimes de violència domèstica podran dur un localitzador connectat amb la policia

La Comissió de Política Social ha aprovat una proposició no de llei per incrementar la protecció de les dones víctimes de la violència domèstica. Amb l'acord entre el PP, el PSC i CiU, totes aquelles dones que hagin estat víctima de maltractaments podran tenir un localitzador que estarà permanentment connectat amb la policia. D'aquesta manera, el Parlament insta la Generalitat a posar en pràctica la implantació d'un sistema localitzador GPRS a aquelles persones víctimes de la violència domèstica que l'autoritzin.
Violència domèstica

Les dones víctimes de violència domèstica podran dur un localitzador connectat amb la policia

La Comissió de Política Social ha aprovat una proposició no de llei per incrementar la protecció de les dones víctimes de la violència domèstica. Amb l'acord entre el PP, el PSC i CiU, totes aquelles dones que hagin estat víctima de maltractaments podran tenir un localitzador que estarà permanentment connectat amb la policia. D'aquesta manera, el Parlament insta la Generalitat a posar en pràctica la implantació d'un sistema localitzador GPRS a aquelles persones víctimes de la violència domèstica que l'autoritzin.
Actualitzat
La diputada del PP Àngels Estaller ha destacat la importància de fer servir al màxim les noves tecnologies per garantir el benestar dels ciutadans. Tot i que la proposició ha estat presentada pel grup del PP, finalment ha estat aprovada amb el suport del PSC i de CiU. Els grups parlamentaris han optat per fer servir el sistema GPRS com a localitzador en comptes del GPS, que es fa servir més habitualment, ja que consideren que el primer dóna més garanties de cobertura i és més fiable. Amb aquest mètode es dotaria les persones amb perill potencial de ser maltractades d'un terminal convencional de telèfon mòbil amb una tecla d'urgència. El senyal que emetrà el telèfon arribarà directament a la seu de la policia local, que serà l'encarregada d'actuar.

NOTÍCIES RELACIONADES